Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
20.09.2018
Ağaçlar Ayakta Ölür (mü?)

Ülkemizde yanan alanların büyük çoğunluğu kızılçam ormanlarından oluşmaktadır. Uygulamacı meslektaşlarımız bu yangınlardan sonra yaşıyor olsalar bile ağaçların hayatlarını devam ettirip ettiremeyeceği konusunda çoğu zaman kararsız kalmaktadır.  Buna rağmen genel düşünce eğilimi, alev ile temas etmiş tüm ağaçların hemen olmasa bile zamanla öleceği ve bu yüzden kesilmesi gerektiği yönündedir.

Genel olarak değişik şiddetlerde örtü yangını geçirmiş, gövdeleri alevle temas etmiş kızılçam meşcereleri, ağaçların tepeleri yeşil kalmış olsa bile damgalanıp tıraşlanmaktadırlar. Ancak orman ekosisteminin işlevlerinin devam etmesi açısından yangın sonrası ölebilme/yaşayabilme imkânının tahmin edilebilmesi bu tip alanların planlanması ve yönetimi açısından büyük önem taşımaktadır.

Ülkemizde alevle temas etmiş ağaçların yangından sonra ölüp ölmeyeceğini tahmin etmek ile ilgili bilimsel bir çalışma bulunmamakta idi. Ta ki bu yıl Enstitümüz, yanan kızılçam ormanlarında bu konuyu ele alan bir araştırma projesi başlatana kadar.

Projenin uygulanmasına hemen geçildi ve bu yıl Antalya Manavgat ve Serik’te yangın geçiren meşcerelere gidilerek ölçüm ve tespitler yapıldı. Bu çalışmalar yangın mevsimi bitene kadar devam edecek ve yangın geçirecek yeni alanlarda da mümkün olduğunca fazla veri toplanarak değerlendirmeler yapılacak. Sahalardaki örnek ağaçların canlılık durumları da takip edilecek.

Saha çalışmalarında yangın etkisine maruz kalmış kızılçamların çap, boy, kabuk kalınlığı, hasar görmüş tepe tacı oranı, gövde kömürleşme yüksekliği, gövde kömürleşme derinliği, kambiyumun zarar görme derecesi gibi ölçümler gerçekleştirilmektedir. Bu verilere önemli arazi koşulları ve meteorolojik veriler de eklenerek yangın görmüş ama halen yaşayan kızılçamların ölüp ölmeyeceklerinin tahminine yönelik modelleme çalışmaları yapılacaktır.

Enstitü Müdürümüze bizzat Serik-Gebiz’deki yangın görmüş bir kızılçam ormanında saha çalışmalarında neler yaptıklarını ekibiyle birlikte anlatan proje lideri Orman Yüksek Mühendisi Coşkun Okan GÜNEY, “ Amacımız yangın sonrası yönetim ve planlama çalışmalarını kolaylaştıracak modeller üretmek ve aslında ölmeyecek ağaçların oluşturduğu meşcerelerin boşu boşuna kesilmesinin önüne geçilebilmesini sağlamaktır” şeklinde konuşmuştur. Enstitü Müdürümüz Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU da Coşkun Bey ve ekibini bu önemli ve ülkemiz için yeni konudaki başarılı proje çalışmalarından dolayı tebrik ederek alınacak sonuçları kendilerinin de merakla beklediklerini ifade etmiştir.


Yazdır