19.11.2021
2021 Yılı Olağan Teknik Kurul Toplantısı.

Enstitü Müdürlüğümüz Olağan Teknik Kurul Toplantısı 18-19 Kasım 2021 tarihlerinde yapıldı. Toplantı divan başkanlığı Dr. Hüseyin YILMAZ, başkan yardımcılığı ise Orman Yüksek Mühendisi ​Ahmet Alper ÖZBEY tarafından yerine getirilmiştir.

2021 Yılı Çalışma Raporu ve 2022 Yılı Çalışma Programı" kapsamında müdürlüğümüzün 5 yeni proje teklifi, 2 sonuçlanan proje, 28 devam eden proje ve diğer çalışmaları görüşüldü.

Yeni Teklif Edilen Projeler:

  1. Kızılçamda Genotip ile Dikim Aralık Mesafesi Etkileşimi,
  2. ​Salda Gölü ve Çevresinin Flora, Fauna ve Likenlerinin Belirlenmesi,
  3. Endüstriyel Plantasyonlarda Yapılacak Gübreleme Uygulamalarında Kullanılmak Üzere Kızılçam (Pinus brutia) İbrelerinde Bitki Besin Elementlerinin Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi,
  4. Batı Akdeniz Bölgesinde Ekoturistlerin Talep ve Beklentilerinin Araştırılması,
  5. Orman Yangınlarıyla Mücadelede Optimum Kaynak Tahsisini Sağlayacak Bir Karar Destek Sistemi.

Sonuçlanan Projeler:

  1. Kızılçam Dikili Ağaç Satışlarında Ürün Çeşitleri Verim Yüzdesinin Tahmini,
  2. Antalya Çandır Çayı Havzasında Farklı Arazi Kullanımlarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Su Parametrelerine Etkisi.

Proje görüşmeleri bittikten sonra, Teknik Kurulumuza katılanlara teşekkür edilerek dilek ve temenniler alınmış ve kapanış yapılmıştır.

Teknik Kurulda yapılan katkılarla olgunlaşan projelerimiz Araştırma İhtisas Gruplarına sunulacaktır.

Teknik Kurulun Enstitümüz ile bölge ve ülke ormancılığına yararlı olmasını dileriz.


Yazdır