26.10.2018
Enstitümüzün Master Planı (2018-2023) Hazırlandı
Enstitümüzün 60. Yılını önemli ve değerli bir çalışmayla anlamlı kılmaya gayret ettik ve Cumhuriyetimizin 100. Yılına ulaşma yolunda çalışmalarımıza rehberlik edecek bir Master Planı (2018-2023) hazırladık.

Bakanlığımız, Genel Müdürlüğümüz ve ilgili birimlerinin hedef ve stratejileriyle uyumlu olma ilkesi temelinde fonksiyon görecek bu plan, Enstitümüzün değerli araştırmacısı Dr. Ersin YILMAZ başkanlığında oluşturulan Dr. Hüseyin YILMAZ ve Orman Yüksek Mühendisi Ramazan AKBULUT’un da üye olduğu bir komisyon tarafından hazırlanmış bulunuyor.

Çalışma Bölgemizdeki orman teşkilatı, diğer resmi kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinden seçilmiş 419 kişi ile yürütülen anket çalışmalarının analiziyle oluşturulan planda, mevcut durumun analizi ile araştırma alan ve konularının önceliklendirilmesi yer almaktadır.

Dr. Ersin YILMAZ, 26 Ekim 2018 Cuma günü Enstitümüzde planın sunumunu gerçekleştirdi. Enstitümüz araştırmacılarının planla ilgili en son görüş, öneri ve katkıları alındı. Bunlara göre Master Planına son şekli verilecek ve Kasım ayı içindeki Teknik Kurulumuzda sunumu yapılarak kamuoyu ile paylaşılacak


Yazdır