22.10.2018
Bir Ağaçlandırma Enstrümanı Olarak Yangın

Yangın, biz ormancıların korkulu rüyasıdır. Ancak denetimli olarak uygulandığında ormanın yenilenmesi veya varlığının devamı yönünde önemli bir araç vazifesi de görebilir.

Örneğin belirli dönemlerde meçcere altındaki diri örtünün denetimli yakılarak uzaklaştırılması, yakıt yükünün aşırı birikmesini önleyerek büyük yangınların çıkma riskini düşürebilir.

Buna ek olarak, ağaçlandırmalardan önce diri örtünün kontrollü bir şekilde yakılması, çimlenme için ideal bir yatak oluşturabilir, toprağın azot bakımından zenginleştirilmesini sağlayabilir.

Denizli-Tavas-Gölbaşı’ndaki sığ topraklı kalker alanlarda kurduğumuz kızılçam ağaçlandırma denemelerinde, bazı parsellerde 1,5 ay önce keserek yere serdiğimiz kermes meşelerini denetimli olarak yakmış bulunuyoruz.

1 hafta önce, deneme parsellerinin çevresinde 5 metre genişliğinde çıplak güvenlik şeritleri oluşturduk. 1-2 haftadır yükselen bağıl nem ve az da olsa yağan yağışlar materyalin çok kuru değil çok hafif nemli olmasını sağladı. Parçalı bulutlu, bağıl nemin %60’ın üzerinde olduğu, hafif rüzgârlı bir günde (18.10.2018), Yenidere Orman İşletme Şefliğinin sağladığı 3 arozöz ve 12 yangın işçisiyle alınan önlemler eşliğinde, parsellerde 1-1,5 metre yüksekliğinde serili olan materyal yakılmıştır.

Toplamda 2,5 dönüm tutan parsellerde yakma işlemi, herhangi bir sıçrama olmadan yaklaşık 2 saatte tamamlandı. Oluşan çimlenme yatakları şu anda, yağışlı olmasını beklediğimiz 10-15 günlük bir periyodun ardından, üzerlerine atılacak kızılçam tohumlarını bekliyorlar.


Yazdır