12.09.2018
Kızılçamda Sulama-Gübreleme ve Ekonomisi

Genel Müdürlüğümüzün Endüstriyel Plantasyonlar Eylem Planı çerçevesinde Kızılçam, Akdeniz Bölgesinde bu tip plantasyonlar için en ön planda yer alan doğal ağaç türümüz kabul edilmiştir.

Endüstriyel Plantasyonlar, özel nitelikli ağaçlandırmalardır ve olmazsa olmaz koşullar ve teknik uygulamalar gerektirmektedir. Bunlardan biri veya birkaçı olmadan yapılan bir ağaçlandırma Endüstriyel Plantasyon değil, olsa olsa makinalı arazi çalışmasına dayalı bir ağaçlandırması olacaktır.

Bu olmazsa olmazlardan bir tanesi de dikimlerden sonra belirli bir süre fidanların sulanması ve gübrelenmesidir.

İşte Enstitümüz, bu yıl, Kızılçam Endüstriyel Plantasyonlarında sulamanın ve gübrelemenin etkisini ve bu uygulamaların ekonomisini araştırmayı hedefleyen bir proje başlattı. Dün deneme alanlarından biri olan Antalya- Serik- Gebiz’deki proje sahasındaydık.

Bilindiği gibi, araştırma projeleri eğer kabul edilirlerse her yılın Nisan ayı gibi başlıyor ancak o yıl içinde eğer olanak bulunmazsa yatırıma dönük bütçeleri 1 yıl sonra devreye giriyor. Enstitümüz sorunlu durumlarda her zaman projeler bazında operasyonel ve taktik çözümler geliştirmeyi, bunları hızla uygulamayı ve proje liderlerini bu bağlamda inisiyatif sahibi kılmayı ilke edilmiştir.

Bu projede de aynı ilke geçerliydi, birinci yıl için çözümler üretildi. Deneme alanının yakınındaki bir çiftçi vatandaşın sulama havuzundan su temini için anlaşıldı, cari bütçe olanaklarıyla deneme alanında damlama sulama sistemi kuruldu ve yeterli güce sahip bir dalgıç pompayla sulamaya başlandı. Amaç birinci yıldaki fidanların yaşama oranının yüksek kalmasını sağlamak ve onları geçici de olsa sulama rejimine alıştırmaktı.

Proje lideri Orman Yüksek Mühendisi Neşe CILIZ, seyyar bir toprak rutubeti ölçerle toprağın nemlilik durumunun kontrol edildiğini ve gerektiğinde bu yılki geçici sulamanın devreye sokulduğunu belirtti.

Neşe Hanım, “İnşallah 2019 yılı yatırım bütçesinin devreye girmesiyle, tam otomatik sistemimizi kuracak, sulama-gübrelemenin, sahaya yerleştirilecek hassas sensorlarla ölçülerek belirlenecek gereksinim durumuna uygun dozlarda aplikasyonları yapılacaktır” şeklinde ifadede bulundu.

Bu arada ot alma ve çapalama dâhil her türlü bakım işleminin de düzenli olarak sürdürüldüğünü ekledi.

Enstitü Müdürümüz Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU da başarılı çalışmalarından dolayı proje lideri ve ekibini tebrik ederek, araştırma sonuçlarının bu önemli eylem planına çok değerli katkılar sunacağına olan inancını belirtti.


Yazdır