10.03.2015
Enstitümüzün Yeni Başlayan ve Sonuçlandırılan Projeler Hakkında.
Enstitü Müdürlüğümüzce, aşağıda ismi yazılı projeler, 2015 yılı itibari ile araştırılması planlanan üç adet proje ve 2014 yılında sonuçlandırılan altı adet projeler Ormancılık Araştırma İhtisas Grupları Toplantısında görüşülerek onaylanmıştır.
Yeni Başlayan Projeler;
  1. Trüf Aşılı Meşelerin Dikim Sahasında Trüf Mantarını Tutma Başarısının ve Sahaya Adaptasyonunun Belirlenmesi
  2. Akdeniz Ormanlarındaki Bazı Bitki Türlerinin Yanıcılık Sınıflarının Belirlenmesi
  3. Isparta İli Orman Köylerinde Lavanta Yetiştiriciliğinin Ekonomik Analizi ve Yöre Ekonomisine Katkıları
Sonuçlanan Projeler;
  1. Uygulamada Kullanılan Polietilen Tüplü, Çıplak Köklü ve Enso Tipi Sedir Fidanlarının Arazi Performansı ve Ekonomisinin Araştırılması
  2. Peyzaj Tiplerinin ve Fonksiyonlarının Belirlenerek Uygulama Olanaklarının İrdelenmesi (Antalya İli Çakırlar Örneği)
  3. Orköy Gün Isı Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi (Batı Akdeniz Bölgesi Orman Köyleri Örneği)
  4. Arıcılık Yapanların İşletme Ekonomisi Açısından İncelenmesi (Batı Akdeniz Orman Köyleri Örneği)
  5. Antalya Orman Bölge Müdürlüğünde Orman Yangınlarında Çalışan İşçilerin Çalışma Koşulları ve İş Doyumu Düzeylerinin Belirlenmesi
  6. Kitle üretimi Yapılan Calosoma sycophanta L. Larvalarının Laboratuar Ortamında ve Doğal Alanlarda Erginleşme Oranlarının Belirlenmesi

 Detaylı Bilgi için Lütfen Enstitü Müdürlüğüüze başvurunuz.


Yazdır