06.03.2018
696 sayılı KHK’nın 23 ve 24 Maddeleri gereği Sürekli/Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçiş Başvuruları Kabul Edilenlerin Sözlü Sınav İlanı​

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127.Maddesi gereğince 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair Usul ve Esaslar Yönetmeliği gereğince;

Bölge Müdürlüğümüzün 11.01.2018 tarih ve 88546 sayılı Olur’ları ile oluşturulan komisyon tarafından 12.03.2018 Pazartesi günü Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürleri toplantı salonunda yapılacak olan sözlü sınava tabi tutulacak olan personellerin isim listesi aşağıya çıkarılmış olup Sınava girecek adayların belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

İlgililere ilanen tebliğ olunur.  06.03.2018

SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN PERSONEL İSİM LİSTESİ.pdfSÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN PERSONEL İSİM LİSTESİ.pdf


Yazdır