20.02.2018
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Kapsamında Çalışan Personelin Sürekli veya Geçici İşçi Kadrolarına Müracaatlarına İlişkin Duyuru.

 

4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli veya geçici işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar ile gerekli şartları taşımadığı için sınava girmeye hak kazanamayanlara ait liste ekte yayınlanmıştır. İlgililere ilanen tebliğ olunur. 20.02.2018

 

Taşaronda Çalışan İşçilerin Sürekli işçi Kadrolarında / Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçiş İşlemleri Başvuru Sonuçları Ektedir.


Yazdır