10.09.2014
Toplumsal Bilincin Artırılmasına Yönelik Tedbirler
Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi (2010 – 2014) ilgi (a) Bakanlar Kurulu Kararı gereğince;
 
“Toplumsal Bilincin Artırılmasına Yönelik Tedbirler” uyarınca Eylem Planının 03/01 no.lu tedbir kapsamında; bir başvuru vasıtası olarak Başbakanlık İletişim Merkezinin (BİMER) başvuru yapılması ve vatandaşların kamu kurumlarındaki iş ve işlemlerinde, kanunlar ve idari düzenlemelerde kendilerine tanınan hakların ne olduğuna ilişkin her türlü bilginin öğrenilmesi için  Toplumsal Bilincin Artırılmasına Yönelik Tedbirler kapsamında “İstek, öneri ve şikayetlerinizi www.bimer.gov.tr’ ye iletin" isimli eylem planını Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca hazırlanan afişlerden öğrenebilirsiniz.

Yazdır