Orman İçi ve Kenarı Yerleşimlerde Uzman Görüşlerine Dayalı Orman Yangınları Tehlike Oranlaması Modeli

Proje Numarası

:

20.5314

Başlama-Bitiş Yılı

:

2014 – 2015 – 2016 - 2017

Proje Yürütücüsü

:

Dr. Ersin YILMAZ

Araştırmacı (1ar)

:

Kader Hale GÜLER

Arif KAYACAN

Başmühendisliği:

:

Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Araştırmaları

Proje Sahibi Yürütücü Kuruluş

:

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Projenin Amacı

:

Bu araştırma projesinin ana amacı, ülkemizin orman yangınları tehlikesi taşıyan ormanlık ve makilik alanlar içerisindeki ve kenarındaki yerleşimlerde yer alan binalar için, orman yangını tehlikesinin belirlenmesi ve ölçülmesine yönelik uygulanabilir bir “orman yangınları tehlike oranlaması modeli” geliştirmektir.

Projenin Uygulama Yerleri

:

Bu araştırmada geliştirilen orman yangınları tehlike oranlaması modeli Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında uygulanacaktır

Uygulanan Yöntemler

:

Bu araştırmada orman yangınları tehlike oranlaması yöntemi olarak, matematiksel kombinasyona dayalı yöntemler seçilecek ve kullanılacaktır. Bu yöntemlerde, orman yangınları tehlike oranlaması yaklaşımı doğrusal bir matematiksel eşitlik olarak modellenecektir

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler

:

Henüz veri toplanamadığı için, bulgulara dayalı değerlendirmeler yapılamamaktadır.

Yapılan İşler

:

Orman yangınları tehlike kriterlerinin ağırlıklarını belirlemeye yönelik olarak AHS tekniği kapsamındaki orman yangınları tehlike kriterlerine ait “ikili karşılaştırmalar formları” ve kriterlere yönelik “bilgi toplama formu” düzenlenmiştir. Aynı zamanda binaların orman yangınları tehlike oranlamasında dikkate alınan kriterlere yönelik hazırlanan “bilgi toplama formları” da, araştırmanın uygulama yeri olan orman içi ve kenarı yerleşimlerdeki farklı konut tiplerinde ölçüm ve gözlemler yoluyla doldurulmuş olup, projenin arazi çalışmaları da tamamlanmıştır.

2017 Yılı Çalışma Programı

:

Orman yangınları tehlike kriterine yönelik kriter ağırlıklarının belirlenmesine yönelik “ikili karşılaştırmalar formları”, proje ekibince Antalya Orman Bölge Müdürlüğündeki orman yangınları yönetimi konusunda çalışan orman kaynakları yöneticilerine yüz yüze görüşme yoluyla doldurtulacaktır. Ardından metematiksel hesaplamalar yapılarak, proje sonuç raporunun yazımı gerçekleştirilecektir.

​​