DSC_0968.JPG

 
 
 
 
Genel;
​​Adı Soyadı Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU
Unvanı Enstitü Müdürü
Doğum Tarihi ve Yeri 1968
E-Posta mehmetcalikoglu@ogm.gov.tr
 
 
 Eğitm;
 
Öğrenim Durumu Ünvan​ ​Öğrenim Alanı
1986-1990​ İstanbul Üniversitesi​ Orman Mühendisliği​
1995-1997​ İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enst.​ Silvikültür (Yüksek Lisans)
1998-2002​ İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enst.​ Silvikültür (Doktora)​​
 
 
Akademik ve Mesleki Deneyim;
 
​Görev Süresi      ​Ünvan Üniversite ve Kurum/Kuruluş         ​ ​Bölüm
1992​ ​Mühendis ​Orman Genel Müdürlüğü 35. Amenajman Heyeti - Afyonkarahisar​
1993​ ​Orman İşletme Şefi ​Orman Genel Müdürlüğü ​Adapazarı-Sapanca
1994-2004​ ​Asistan ​İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi ​Silvikültür
2004-2007​ ​Yard. Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi​ Silvikültür​
2007-2012​ ​Mühendis ​Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ​Ağaç Islahı
2012-2017​ ​Enstitü Müdür Yardımcısı Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü​ -​
2017-2018​ Başmühendis​ Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü​ Ağaç Islahı​​
2018-......​ Enstitü Müdürü​ Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü​​ -​
 
 
Proje Deneyimi;
 
Sıra No​ Projenin Adı ​Projenin Türü ​Prodeki Görevi
1​ Büyüme ve Odun Özellikleri Bakımından Üstün Melez Kavak Klonlarının Seçimi TUBİTAK Araştırmacı
2​ Foresterra: Koordinasyon ve Entegrasyon Sağlayarak Akdeniz Bölgesinde Ormancılık​ Araştırmalarının Geliştirilmesi Projesi AB - ERANET Araştırmacı
3​ Kızılçam Orijin Denemeleri Orman Genel Müdürlüğü - ARGE Proje Lideri
4​ Dallı Servi Orijin Döl Denemeleri Orman Genel Müdürlüğü - ARGE Proje Lideri
5​ Kızılçam Tohum Bahçelerinde Genetik Kazancın Belirlenmesi​ Orman Genel Müdürlüğü - ARGE Proje Lideri
6​ Atlas, Lübnan ve Kıbrıs Sedirlerinin Batı Akdeniz Bölgesine Adaptasyonları Orman Genel Müdürlüğü - ARGE Proje Lideri
7​ Kızılçamda Tohum Sızıntısı Elektrik İletkenliğini Ölçerek Çimlenme Yüzdesinin Tahmini Orman Genel Müdürlüğü - ARGE Proje Lideri
8​ Kızılçamda Çimlenme Endeksleri ve Çimlenmenin Erken Tahmini Orman Genel Müdürlüğü - ARGE Proje Lideri
9​

Ay’ın Farklı Evrelerinin Kermes Meşesinde Canlandırma Kesimlerine Etkisi

Orman Genel Müdürlüğü - ARGE Proje Lideri
10​ Sedir Orijin Denemeleri Orman Genel Müdürlüğü - ARGE Araştırmacı​
11​ Karaçam Orijin Denemeleri Orman Genel Müdürlüğü - ARGE Araştırmacı​
12​ Sarıçam Orijin Denemeleri Orman Genel Müdürlüğü - ARGE Araştırmacı​
13​ Akdeniz Bölgesi Alçak Yükselti Islah Zonunda Kızılçam Döl Denemeleri Orman Genel Müdürlüğü - ARGE Araştırmacı​
14​ Akdeniz Bölgesi Orta Yükselti Islah Zonunda Kızılçam Döl Denemeleri Orman Genel Müdürlüğü - ARGE Araştırmacı
 
 
Yayın Bilgileri;
 • M.BOYDAK, H.DİRİK, M.ÇALIKOĞLU, F.TİLKİ 2003: Effects of water stress on Germination in Six Provenances of Pinus brutia Seeds from Different Bioclimatic Zones in Turkey, Turk. J.Agric. For. 27, p. 91-97.

 • A.H.ÇOLAK, I.D.ROTHERHAM, M.ÇALIKOĞLU 2003: Combining Naturalness Concepts with Close-to-Nature Silviculture. Forstw. C 61, 122, p.421-431.

 • F.TİLKİ, M.ÇALIKOĞLU 1998: Tohum Gücü ve Orman Ağacı Türlerinde Test Edilmesi. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, 48(1-4)s. 67-80.

 • H.DİRİK, M.ÇALIKOĞLU, F.TİLKİ 1999: Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Tohumlarında Ozmotik Stres ile Koşullandırmanın Çimlenme Üzerine Etkileri. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, 49 (2), s. 75-89.​

 • M.ÇALIKOĞLU, A.KAVGACI 2001: Biyolojik Çeşitliliğin Sürekliliği ve Artırılması Açısından Baltalıkların Koruya Dönüştürülmesi.  İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, 51 (2), s. 111-121.

 • Karaçam Ormanlarının Önemi. İ.Ü. Orm. Fak. Dergisi, Seri B, 51 (1), s.

 • M.ÇALIKOĞLU, Ü.AKKEMİK, N.AKSOY 2001: Trakya Bölgesindeki Karaçam Ağaçlandırmalarında Orijin Problemleri, Çözüm Önerileri ve Bölgedeki Doğal Karaçam Ormanlarının Önemi. İ.Ü. Orm. Fak. Dergisi, Seri B, 51 (1), s. 117-125.

 • M.ÇALIKOĞLU, F.TİLKİ 2002: Orman Ağacı Tohumlarında Çimlenme-Su Stresi İlişkisi. İ.Ü. Orm. Fak. Der. Seri B, 52,(1) s. 77-88.

 • M.ÇALIKOĞLU, F.TİLKİ 2004: Lübnan Meşesi (Quercus libani Olıvier) ve Macar Meşesi (Quercus fraınetto Ten.) Fidanlarında Kurak Dönemdeki Transpirasyon Analizi. İ.Ü.Orm. Fak. Der. Seri A, 54 (1) s. 133-142.

 • M.ÇALIKOĞLU 2006. İki Değerli Silvikültür Profesörünün Ardından. İ.Ü.Orm. Fak. Der. Seri B, 56 (2) s. 89-108.

 • M.ÇALIKOĞLU, S.ÇALIŞKAN, M.YILMAZ, H.DİRİK 2007. Ön Çimlendirme ve Kökçük  Koparmanın 1+0 Doğu Kayını (Fagus orientalis) Fidanlarının Bazı Morfolojik Özelliklerine Etkisi. İ.Ü.Orm. Fak. Der. Seri A, Sayı 2, s.17-30.

 • M.ÇALIKOĞLU, S.ÇALIŞKAN 2007. Sürgün kökenli ormanlarımızla ilgili bazı değerlendirmeler. İ.Ü.Orm. Fak. Der. Seri B, Sayı 2, s.111-126.

 • M.ÇALIKOĞLU, U.COŞGUN 2008. M. Lütfi Büyükyıldırım (1923-1978)’ın ağaçlandırma uygulamaları ve araştırmaları. BAORAM Dergisi, Cilt:1, Sayı:9, s. 1-28.

 • M.ÇALIKOĞLU, F.TİLKİ 2008. Plastik fidan korunaklarının yarı kurak alanlarda ve Akdeniz Bölgesi koşullarında kullanımı. BAORAM Dergisi, Cilt:1, Sayı:9, s. 57-78. 

 • M.ÇALIKOĞLU, E.ÖRTEL, Ş.ÇETİNAY 2011. Antalya-Korkuteli Koşullarında Farklı Kızılçam Orijinlerinde Çam Kese Böceği Zararı.          BAORAM Dergisi Cilt:1, 31-46.M.ÇALIKOĞLU,

 • UFUK COŞGUN     2012. Fidan Korunaklarının Palamut Meşesinde 1.yılsonu Ölüm Oranına Etkisi.         BAORAM Dergisi Cilt:2, s.23-36.M.ÇALIKOĞLU,

 • UFUK COŞGUN, M.ÇALIKOĞLU       2012. Ağaçlandırmalarda Kullanılan Fidan Korunaklarına İlişkin İş Etütleri ve Maliyet Analizleri.     BAORAM Dergisi Cilt:2, s.63-80​

 • M.ÇALIKOĞLU, E.ÖRTEL, Ş.ÇETİNAY 2012.Hatalı Kurulmuş Bir Kızılçam Orijin Denemesi Alanına Ait Sonuçların Yüksek Varyanslı Orijinlerin Elenmesinden Sonra Yeniden Değerlendirilmesi BAORAM Dergisi, Cilt:2, s.1-16.

 • M.ÇALIKOĞLU, R.SABUNCU, M.N. BAŞ, S.COŞGUN, Z.G.ALTUN, Ş.ÇETİNAY 2010. Dallı servi orijin-döl denemeleri. BAORAM Teknik Bülten No:36, 67s, Antalya.

 • BAORAM Teknik Bülten No:41, 29s, Antalya., R.SABUNCU, M.ALAN, S.COŞGUN, H.İ.YOLCU 2011. Kızılçam Tohum Bahçelerinde Genetik Kazancın Belirlenmesi.M.ÇALIKOĞLU​

 • M.BOYDAK, H.DİRİK, M.ÇALIKOĞLU 2006: Kızılçamın (Pinus brutia Ten.) Biyolojisi ve Silvikültürü. Ogem Vakfı Yayını, 364 s, Ankara.

 • M.BOYDAK, M.ÇALIKOĞLU 2008: Toros Sedirinin (Cedrus libani A. Rich.) Biyolojisi ve Silvikültürü. Ogem Vakfı Yayını, 284 s, Ankara.

 

Yabancı Dil; 

 ​

İngilizce- Çok İyi (KPDS Notu: 88)

 

 

Medeni Hali;

 

Evli, 1 çocuk babası

​​