Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği; 

 
17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır. 

Başmühendisliğin görevleri;

 • Tohumla ilgili araştırmalar yapmak
 • Orijin denemeleri

 • Döl denemeleri

 • Klon denemelerini kurmak

 • Ağaçlandırma

 • Fidan yetiştirme teknikleri

 • Fizyoloji, biyoteknoloji ve moleküler düzeyde çalışmaları yürütmek

 • Enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak; 

olarak belirlenmiştir.
 

2018 Yılında Devam Eden Projeler Listesi  

 1. Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Orijin Denemeleri

 2. Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Tohum Bahçesinde Genetik Kazancın Belirlenmesi

 3. Dallı Servi (Cupressus sempervirens var. horizantalis ) Orijin Döl Denemeleri

 4. Ay’ın Farklı Evrelerinin Kermes Meşesinde Canlandırma Kesimlerine Etkisi

 5. Sığ Topraklı Kalker Alanların Kızılçamla Ağaçlandırılması (Denizli-Tavas-Gölbaşı Örneği)

 6. Kızılçam (Pinus brutia Ten.)’da 40 Yaşına Gelmiş İki Orijin+Döl Denemesi Alanında Üstün Ailelerin ve Erken Seçim Yaşının Belirlenmesi

 7. Sedir (Cedrus libani A. Rich.) Orijin Denemesi

 8. Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Orijin Denemesi

 9. Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) Orijin Denemesi

 10. Karaçam (Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Orijin Denemesi

 11. Akdeniz Bölgesi Alçak Islah Zonunda (0-400 m.) Kızılçam (Pinus brutia Ten .) Döl Denemeleri

 12. Akdeniz Bölgesi Orta Yükselti Kuşağı Islah Zonunda (401-800 m.) Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Döl Denemeleri​


Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU.jpg
Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU
Yüksek Orman Mühendisi
Başmühendis Özgeçmiş
Alper-Ahmet-ÖZBEY.jpg 
Alper Ahmet ÖZBEY
Yüksek Orman Mühendisi
Araştırmacı
Özg DENLİ.jpg
Özge DENLİ​ Biyolog​ Araştırmacı​ Özgeçmiş​
 
​​​​​