Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları Başmühendisliği; 

17 Ağustos  2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır.

Başmühendisliğinin görevleri;

  • Ormanların gençleştirilmesi ve bakımı 

  • Orman botaniği 

  • Bitki sosyolojisi konularında araştırmalar yapmak 

  • Arboretum ve herbaryum çalışmalarını yürütmek 

  • Enstitü Müdürünün vereceği görevleri yapmak

 olarak belirlenmektedir. 

2018 Yılı Devam Eden Projeler ; 

  1. Bük Lütfi Büyükyıldırım Araştırma Ormanındaki Kızılçam Ormanlarında Tıraşlama Sonrası Vejetasyon Yapısında ve Toprak Özelliklerinde Meydana Gelen Değişimin Belirlenmesi.

  2. Serik-Taşağıl Orman Yangını Sonrasında Vejetasyon Yapısında Meydana Gelen Değişimin Belirlenmesi.

  3. Bazı Salep Türlerinin Doğal Ortamda Çoğaltılması.

  4. Üstün Kızılçam Orijinlerinde Artım ve Büyüme.​

  5. Sık Kızılçam Gençliklerinde Seyreltme Yaşının Erkene Alınması (Acıpayam Bozdağ Örneği)


Teknik Personel; 

 
Doc. Dr. Ali KAVGACI
Orman Yüksek Mühendis
Başmühendis
Zafer MAvi.jpg

 ​Zafer MAVİ

​Orman Mühendisi ​Araştırmacı Özgeçmiş
   
​​​​​