Orman Yangınları ve Araştırmaları Başmühendisliği; 

17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır.

Başmühendisliğin görevler;

 • Orman yangınlarının nedenleri ile önleme ve mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi,
 • Yangın davranış modellemesi,
 • Yangın riski, tehlikesi ve bunları etkileyen faktörler,
 • Orman yangınları yönetimi, 
 • güvenliği,
 • Yangına dirençli orman kurulması,
 • Yangın sonrası restorasyon konularında araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak,
 • Enstitü Müdürünün vereceği görevleri yapmak
 olarak belirlenmiştir. 

 

 2018 Yılı İtibari İle Devam Eden Projeler;

 1. Akdeniz Ormanlarındaki Bazı Bitki Türlerinin Yanıcılık Sınıflarının Belirlenmesi

 2. Kızılçamın Yangın Sonrası Canlılık Durumunun Modellenmesi

 3. Farklı Kızılçam Meşcerelerinde ve Arazi Koşullarında, Yangın Söndürme İşçilerinin ve Dozerlerin Yangın Hattı Açılmasındaki Verimliliği


Teknik Personel; 

Coşgun-OkanGÜNEY.jpg 
C. Okan GÜNEY
Orman Yüksek Mühendisi
Başmühendis V.
 Abdullah-SARI.jpg
Abdullah SARI
Orman Yüksek Mühendisi
Araştırmacı
Yılmaz ANIK.jpg
Yılmaz ANIK​ Orman Mühendisi​ Araştırmacı Özgeçmiş
 
 
​​​​​