​​​​​17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır.

Başmühendisliğin görevler;

 • Orman yangınlarının nedenleri ile önleme ve mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi,
 • Yangın davranış modellemesi,
 • Yangın riski, tehlikesi ve bunları etkileyen faktörler,
 • Orman yangınları yönetimi, 
 • Güvenliği,
 • Yangına dirençli orman kurulması,
 • Yangın sonrası restorasyon konularında araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak,
 • Enstitü Müdürünün vereceği görevleri yapmak
 olarak belirlenmiştir. 

Devam Eden Projeler:


Sonuçlanan Projeler:

 1. Akdeniz Ormanlarındaki Bazı Bitki Türlerinin Yanıcılık Sınırlarının Belirlenmesi
 2. Akdeniz Tipi Ormanlık ve Makilik Alanlarda Yanıcı Madde Yükünün Tahmin Edilmesi
 3. Uzun ve Kısa Süreli Yangın Geciktiricilerin Kızılçam Orman Yangınları Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi


Teknik Personel; 

Abdullah-SARI.jpg 
Abdullah SARI
Orman Yüksek Mühendisi
Başmühendis V.
Yılmaz ANIK.jpg
Yılmaz ANIK​ Orman Mühendisi​ Araştırmacı Özgeçmiş
 
​ ​​​​​​​Telif hakkı© 2009 Contoso Corporation - Tüm Hakları Saklıdır