Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Başmühendisliği; 

17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır.    

Başmühendisliğin görevleri;

  • Ormanlardaki biyotik ve abiyotik zararlıların belirlenmesi,

  • Biyolojisi ve ekolojisi ile koruma ve mücadele yöntemleri,

  • Av ve yaban hayatı,

  • Milli parklar ve diğer korunan alanlar konularında araştırmalar yapmak,

  • Enstitü Müdürünün vereceği görevleri yapmak,

olarak belirlenmiştir.

  

2018 Yılı İtibari İle Devam Eden Projeler; 

  1. Ay'ın Değişik Evrelerinde Kesilen Kızılçam Emvallerinin Böcek, Fungus Kolonizasyonu İle Odun Dayanıklılığı Bakımından Belirlenmesi

  2. Antalya ve Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Kızılçam Ormanlarında Kullanılan Feromon Tuzak Tiplerinin Yakalama Kapasitelerinin Belirlenmesi (Orthotomicus erosus Woll.) Örneği) 

  3. Eşen Adası Alageyik (Dama Dama) Üretme İstasyonunda Bulunan Alageyik Populasyonu Üreme Parametrelerinin Fotokapan İle Belirlenmesi

  4. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nde Transplantasyonu Yapılan Kırmızı Orman Karıncalarının (Formica rufa L.) Adaptasyon  Başarısı

  5. Farklı Coğrafik Bölgelerdeki Ormanlık Alanlara Asılan Yuva Giriş Deliği ve Ebatları Farklı Olan Yapay Yuvalarda Kuluçka Faaliyetlerinde Bulunan Kuş Türlerinin Tespiti


Teknik Personel; 

Ayhan Serttaş 01.jpg
 
Ayhan SERTTAŞ​
Orman Yüksek Mühendisi
Başmühendis
Ümmühan ASLAN.jpg
Ümmühan ASLAN​ Biyolog​ Araştırmacı Özgeçmiş
 
​​​
​​​​​​​​​