​​​​​17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır.    

Başmühendisliğin görevleri;

 • Ormanlardaki biyotik ve abiyotik zararlıların belirlenmesi,

 • Biyolojisi ve ekolojisi ile koruma ve mücadele yöntemleri,

 • Av ve yaban hayatı,

 • Milli parklar ve diğer korunan alanlar konularında araştırmalar yapmak,

 • Enstitü Müdürünün vereceği görevleri yapmak,

olarak belirlenmiştir.


Devam Eden Projeler;

 1. Calosoma sycophanta L.’nin Habitat İsteklerinin Belirlenmesi ve Potansiyel Dağılım Haritalaması.


Sonuçlanan Projeler:
 1. Antalya ve Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Kızılçam Ormanlarında Kullanılan Feromon Tuzak Tiplerinin Yakalama Kapasitelerinin Belirlenmesi (Orthotomicus Erosus Örneği)
 2. Ay'ın Değişik Evrelerinde Keslilen Kızılçam Emvallerinin, Böcek, Fungus Kolonizasyonu İle Odun Dayanıklılığı Bakımından İncelenmesi
 3. Doğaya Salınan Kekliklerin (Alectoris Sp.) İzlenmesiyle, Yaşama Ve Üreme Oranlarının Belirlenmesi (Elmalı Sedir Ormanı Örneği)
 4. Elmalı- Finike Ormanlarında Kurtların (Canis Lupus) Habitat Tercihi ve Üzerlerindeki Baskının Belirlenmesi
 5. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'nde Transplantasyonu Yapılan Kırmızı Orman Karıncalarının (Fırnica Rufa L.) Adaptasyon Başarısı
 6. Kitle Üretimi Yapılan Calosoma Sycophanta L. Larvalarının Laboratuvar Ortamında ve Doğal Alanlarda Erginleşme Oranlarının Belirlenmesi
 1. Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonunda Bulunan Alageyik (Dama dama Linnaeus (1758)) Populasyonu Üreme Parametrelerinin Fotokapan ile Belirlenmesi​


Teknik Personel;
Ayhan Serttaş 01.jpg
 
Ayhan SERTTAŞ​
Orman Yüksek Mühendisi
Başmühendis
Ümmühan ASLAN.jpg
Ümmühan ASLAN​ Biyolog​ Araştırmacı Özgeçmiş​
​ ​​​​​​​​​