​17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır.  


Başmühendisliğin görevleri;  

 • Türlerin ekolojik istekleri

 • Bitki beslenmesi,

 • Eko-fizyoloji,

 • Toprak biyolojisi,

 • Toprak ıslahı,

 • Erozyon ve çığ kontrolü,

 • Mera ıslahı,

 • Havza amenajmanı

 • havza ve orman hidrolojisi

 • Atmosferik kirliliğinin ormanlar üzerine etkileri konularında araştırmalar yapmak,

 • Talep edilen toprak, bitki ve su analizlerini yapmak 

 • Enstitü Müdürünün vereceği görevleri yapmak

olarak belirlenmiştir.  


Devam Eden Projeler:

 1. Salda Deresinin Su Kalitesinin Ekolojik Belirlenmesi.
 2. İlk Aralama Çağındaki Kızılçam Ağaçlandırma Alanlarında Silvikültürel Müdahalelerin Karbon Stoklarına Etkisi.
 3. Kızılçam Ormanlarında Yangın Sonrası Erozyon ile Taşınan Toprak Miktarının Belirlenmesi (Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Örneği)


Teknik Personeli;

Mehmet TÜRKKAN.jpg
Mehmet TÜRKKAN​
Orman Yüksek Mühendisi
Başmühendis Özgeçmiş​
Dr. Hüseyin YILMAZ.jpg Dr. Hüseyin YILMAZ​
Orman Yüksek Mühendisi​
​Araştırmacı Özgeçmiş​
Abdurrahman AYKUT.jpg
​Abdurrahman AYKUT ​​Kimya Mühendisi​ ​Araştırmacı Özgeçmiş​
Aysel OKUDAN.jpg

​Aysel OKUDAN ​Ziraat Yüksek Mühendisi ​Araştırmacı Özgeçmiş​
Ahmet BORAN.jpg
​Ahmet BORAN ​Çevre Mühendisi ​Araştırmacı​ Özgeçmiş​
    

 ​Toprak Laboratuvarı sayfamıza gitmek için tıklayınız.​​​​​​​