Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliği

17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır.  

Başmühendisliğin görevleri;  

 • Türlerin ekolojik istekleri

 • Bitki beslenmesi,

 • Eko-fizyoloji,

 • Toprak biyolojisi,

 • Toprak ıslahı,

 • Erozyon ve çığ kontrolü,

 • Mera ıslahı,

 • Havza amenajmanı

 • havza ve orman hidrolojisi

 • Atmosferik kirliliğinin ormanlar üzerine etkileri konularında araştırmalar yapmak,

 • Talep edilen toprak, bitki ve su analizlerini yapmak 

 • Enstitü Müdürünün vereceği görevleri yapmak

olarak belirlenmiştir.  

 

2018 Yılı İtibari İle Devam Eden Projeler;   

 1. Trüf Aşılı Meşelerin Dikim Sahasında Trüf Mantarını Tutma Başarısının ve Sahaya Adaptasyonunun Belirlenmesi

 2. İlk Aralama Çağındaki Kızılçam Ağaçlandırma Alanlarında Silvikültürel Müdahalelerin Karbon Stoklarına Etkisi

 3. Farklı Tüp Harçlarının ve Kapatma Materyallerinin Boylu Ardıç Fidanlarında Mikorizal Kök Oluşumuna Etkisi​


Teknik Personeli;

Mehmet TÜRKKAN​
Orman Yüksek Mühendisi
Başmühendis Özgeçmiş​
Dr. Hüseyin YILMAZ.jpg Dr. Hüseyin YILMAZ​
Orman Yüksek Mühendisi​
​Araştırmacı Özgeçmiş​
Serpil ERKAN.jpg 
Serpil ERKAN
Orman Yüksek Mühendisi
Araştırmacı
Mustafa GÖZLEKÇİ.jpg
Mustafa GÖZLEKÇİ​ Orman Mühendisi​
Araştırmacı
Özgeçmiş
Abdurrahman AYKUT.jpg
​Abdurrahman AYKUT ​​Kimya Mühendisi​ ​Araştırmacı Özgeçmiş
    

 ​Toprak Laboratuvarı sayfamıza gitmek için tıklayınız.​​​​​​