Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliği

17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır.  

Başmühendisliğin görevleri;  

 • Türlerin ekolojik istekleri

 • Bitki beslenmesi,

 • Eko-fizyoloji,

 • Toprak biyolojisi,

 • Toprak ıslahı,

 • Erozyon ve çığ kontrolü,

 • Mera ıslahı,

 • Havza amenajmanı

 • havza ve orman hidrolojisi

 • Atmosferik kirliliğinin ormanlar üzerine etkileri konularında araştırmalar yapmak,

 • Talep edilen toprak, bitki ve su analizlerini yapmak 

 • Enstitü Müdürünün vereceği görevleri yapmak

olarak belirlenmiştir.  

 


Teknik Personeli;

Mehmet TÜRKKAN.jpg
Mehmet TÜRKKAN​
Orman Yüksek Mühendisi
Başmühendis Özgeçmiş​
Dr. Hüseyin YILMAZ.jpg Dr. Hüseyin YILMAZ​
Orman Yüksek Mühendisi​
​Araştırmacı Özgeçmiş​
Mustafa GÖZLEKÇİ.jpg
Mustafa GÖZLEKÇİ​ Orman Mühendisi​
Araştırmacı
Özgeçmiş​
Abdurrahman AYKUT.jpg
​Abdurrahman AYKUT ​​Kimya Mühendisi​ ​Araştırmacı Özgeçmiş​
    

 ​Toprak Laboratuvarı sayfamıza gitmek için tıklayınız.​​​​​​​