Orman Amenajmanı ve Hasılat Araştırmaları Başmühendisliği;   

17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır.

Başmühendisliğin görevleri;

  • Planlama yöntemleri,

  • Orman envanteri ve hâsılatı,

  • Büyüme modellemesi,

  • Karbon envanteri konularında araştırmalar yapmak,

  • Enstitü Müdürünün vereceği görevleri yapmak

 olarak belirlenmiştir. 

2018 Yılı İtibari İle Devam Eden Projeler; 

  1. Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Endüstriyel Ağaçlandırmalarında Aralık- Mesafenin Büyüme Üzerine Etkileri

  2. Sedir (Cedrus libani A.Richard.) Dikimlerinde Aralık-Mesafenin Büyüme Üzerine Etkilerinin Araştırılması

  3. Batı Akdeniz Bölgesi Karaçam (Pinus nigra Arnold. pallasiana) Ağaçlandırmalarında Aralık-Mesafenin Büyüme Üzerine Etkileri

  4. Kızılçam Dikili Ağaç Satışlarında Ürün Çeşitleri Verim Yüzdesinin Tahmini

  5. Kızılçam İle Yapılan Endüstriy​el Ağaçlandırmalarda Sulama ile Gübrelemenin Büyüme Üzerine Etkisi ve Ekonomisi

 Teknik Personel; 

Ali-Cem-AYDIN.jpg 
Dr. Ali Cem AYDIN
Orman​ Yüksek Mühendisi
Başmühendis V.
NeÅŸe CILIZ Neşe CILIZ Orman Yüksek Mühendisi
Araştırmacı
Özgeçmiş​

​​​​​​