​17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştır​ma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır.​​​​

​​
Başmühendisliğin görevleri;

  • Planlama yöntemleri,

  • Orman envanteri ve hâsılatı,

  • Büyüme modellemesi,

  • Karbon envanteri konularında araştırmalar yapmak,

  • Enstitü Müdürünün vereceği görevleri yapmak

 olarak belirlenmiştir. 

Devam Eden Projeler:

  1. Sedir (Cedrus libani A.Richard.) Dikimlerinde Aralık-Mesafenin Büyüme Üzerine Etkilerinin Araştırılması.
  2. Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Endüstriyel Ağaçlandırmalarında Aralık- Mesafenin Büyüme Üzerine Etkileri
  3. Batı Akdeniz Bölgesi Karaçam (Pinus nigra Arnold. pallasiana) Ağaçlandırmalarında Aralık-Mesafenin Büyüme Üzerine Etkileri
  4. Kızılçam İle Yapılan Endüstriyel Ağaçlandırmalarda Sulama ile Gübrelemenin Büyüme Üzerine Etkisi ve Ekonomisi


 Teknik Personel; 

Ali-Cem-AYDIN.jpg 
Dr. Ali Cem AYDIN
Orman​ Yüksek Mühendisi
Başmühendis V.
Mustafa GÖZLEKÇİ.jpg
Mustafa GÖZLEKÇİ ​Orman Mühendisi ​Araştırmacı Özgeçmiş​


​​​​​​​​