​​​​17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Mü​dürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır. ​

Başmühendisliğin görevleri;

 • Odun hammaddesinin fiziksel, mekanik​ ve kimyasal özellikleri, değerlendirme olanakları, çeşitli etkenlerden korunması ve dayanıklılığının arttırılması,
 • Odun dışı orman ürünlerinden faydalanmanın planlanması, 
 • Etnobotanik özellikleri,
 • Kimyasal analizi ve kullanım alanlarının belirlenmesi konularında araştırma yapmak,
 • Envanter metotlarının ortaya konulması 
 • Islahı, yetiştirme ve rehabilitasyon teknikleri,
 • Sosyo-ekonomik etkileri ile ormanların sunduğu hizmetler konularında yapılacak araştırmalarda ilgili başmühendisliklerle işbirliği yapmak,
 • Enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak

olarak belirlenmiştir. 


Devam Eden Projeler:

 1. Trüf Aşılı Meşelerin Dikim Sahasında Trüf Mantarını Tutma Başarısının ve Sahaya Adaptasyonunun Belirlenmesi.
 2. Aşılı Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Fidanı Üretiminde Farklı Tüp Tiplerinde ve Yastıkta Yetiştirilen Fidanların Aşı Başarısına ve Arazi Performansına Etkisi
 3. ​Doğal Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Alanlarında Restorasyon Çalışmaları: Ağaçlandırma Yöntemi, Tüp Boyutu, Toprak İşleme ve Sulama Yöntemi.
 4. Batı Akdeniz Bölgesinde Doğal Olarak Yetişen Bazı Makromantarların Antioksidan ve Antikanser Özelliklerinin Belirlenmesi.


Teknik Personel;

Sade​tti​n GÜLER
Orman Yüksek Mühendisi
Başmühendis V.
Yücel KAŞTAN.JPG ​Yücel KAŞTAN​ ​Orman Mühendisi ​Araştırmacı Özgeçmiş​
Bilal Akdeniz.jpg
​Bilal AKDENİZ​ Orman Endüstri Mühendisi
​Araştırmacı Özgeçmiş
Hatice Demirbaş.jpg
​Hatice Demirbaş ​Orman Mühendisi ​Araştırmacı Özgeçmiş​
​ ​​​​​​​​