Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları Başmühendisliği;  

17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır. 

Başmühendisliğin görevleri;

  • Odun hammaddesinin fiziksel, mekanik ve kimyasal özellikleri, değerlendirme olanakları, çeşitli etkenlerden korunması ve dayanıklılığının arttırılması,
  • Odun dışı orman ürünlerinden faydalanmanın planlanması, 
  • Etnobotanik özellikleri,
  • Kimyasal analizi ve kullanım alanlarının belirlenmesi konularında araştırma yapmak,
  • Envanter metotlarının ortaya konulması 
  • Islahı, yetiştirme ve rehabilitasyon teknikleri,
  • Sosyo-ekonomik etkileri ile ormanların sunduğu hizmetler konularında yapılacak araştırmalarda ilgili başmühendisliklerle işbirliği yapmak,
  • Enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak

olarak belirlenmiştir. 

   

2018 Yılı İtibari İle Devam Eden Projeler; 

  1. Aşılı Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Fidanı Üretiminde Farklı Tüp Tiplerinide ve Yastıkta Yetiştirilen Fidanların Aşı Başarısına ve Arazi Performansına Etkisi​


Teknik Personel;

Sade​tti​n GÜLER
Orman Yüksek Mühendisi
Başmühendis V.
Yücel KAŞTAN.JPG Yücel KAŞTAN Orman Mühendisi Araştırmacı Özgeçmiş
 
 
​​​​​​​