Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Araştırmaları Başmühendisliği;

17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır.

Başmühendisliğin görevleri;

  • Ormancılık politikaları ve hukuku,

  • Toplumun orman kaynaklarından beklentileri,

  • Orman - Halk ilişkilerinin düzenlenmesi konularında araştırmalar yapmak,

  • Enstitü Müdürünün vereceği görevleri yapmak

 olarak belirlenmiştir. 

 

2018 Yılı İtibari İle Devam Eden Projeler; 

  1. Sertifikasyonun Batı Akdeniz Odun ve Odun Ürünleri İmalatçıları Üzerine Etkileri​

  2. Yönetim Amacı Farklı Orman Alanlarındaki Ekoturizm Çekiciliklerinin Çok Boyutlu Sayısallaştırılması​


Teknik Personel; 

Dr_-Ersin-YILMAZ.png
​Dr. Ersin YIMAZ ​Orman Yüksek Mühendisi ​Başmühendis V. Özgeçmiş​
Arif KAYACAN.jpg ​Arif KAYACAN ​Orman Mühendisi Araştırmacı Özgeçmiş​
Yunus Bayır Yunuz BAYIR​ Orman Mühendisi​ Araştırmacı Özgeçmiş​
     

​ ​​