Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Araştırmaları Başmühendisliği;

17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır.

Başmühendisliğin görevleri;

  • Ormancılık politikaları ve hukuku,

  • Toplumun orman kaynaklarından beklentileri,

  • Orman - Halk ilişkilerinin düzenlenmesi konularında araştırmalar yapmak,

  • Enstitü Müdürünün vereceği görevleri yapmak

 olarak belirlenmiştir. 


Teknik Personel; 

Dr_-Ersin-YILMAZ.png
​Dr. Ersin YIMAZ ​Orman Yüksek Mühendisi ​Başmühendis V. Özgeçmiş
Uğur Melih ALKAN.jpg Uğur Melih ALKAN Orman Yüksek Mühendisi Araştırma Özgeçmiş​
Arif KAYACAN.jpg ​Arif KAYACAN ​Orman Mühendisi Araştırmacı Özgeçmiş
Yunus Bayır Yunus BAYIR​ Orman Mühendisi​ Araştırmacı Özgeçmiş​
     

​ ​​​​​