Ersin YILMAZ.png 
 

ÖZGEÇMİŞ

1. GENEL

Adı Soyadı Dr. Ersin YILMAZ​​ ​
Unvanı Mühendis​ ​
Doğum Tarihi ve Yeri 04.08.1967, Silifke/MERSİN​ ​
Yazışma adresi

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

P.K.264 / 07002 / Antalya​ ​
Telefon:242 3450442 Faks:242 3450450 E-posta: eyilmaz33@gmail.com​​
 
2. ÖĞRENİM
ÖĞRENİM DÖNEMİ​​ ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI
1997-2004 İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı (Doktora)
1988-19​91 İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı (Yüksek Lisans)
1984-1988 İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü (Lisans)
  

3. MESLEKİ DENEYİM

GÖREV DÖNEMİ GÖREV TÜRÜ HANGİ KURULUŞTA
1992-1995 Orman İşletme Şefi Adana ve Osmaniye Orman İşletme Müdürlükleri
1995-2003 Araştırmacı Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
2003-2014 Enstitü Müdürü Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
2014'den bu yana Araştırmacı Mühendis Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
  
 
4. UZMANLIK ALANLARI
Ormancılık Ekonomisi, Arazi Kullanım Planlaması, Orman Kaynaklarının İşlevsel Planlaması, Katılımcı Karar Verme, Sosyal Ormancılık ve Halkla İlişkiler, Çok Kriterli Karar Verme, Yöneylem Araştırma Teknikleri.
  
 
5. ARAŞTIRMA YAPTIĞI PROJELER
Sır​a
No
Proje Adı

Projenin

Türü

Projedeki

Görevi

1​​ Okaliptüs (E.camaldulensis Dehn.) Plantasyonlarında Ara Tarım Olanaklarının Araştırılması Kurumsal Araştırmacı
2​ Ekoturizm Planlamasında Katılımcı Yaklaşımla Etkinlik Seçimi: Cehennemdere Vadisi Örneği Kurumsal Proje Yürütücüsü
3​ Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanarak Katılımcı Doğal Kaynak Planlaması Kurumsal Proje Yürütücüsü
4​ Orman Kaynaklarının İşlevsel Planlaması Kurumsal Proje Yürütücüsü
5​ Assessment of Socio-Economic Structure and Forestry Activities in Forest Villages in Mersin Province from the Point of Mediterranean Forestry, Villages: Olukkoyağı, İnkoy, Ardıçlı, Keşli, Emirler, Eminlik & Kuşçular Plan Bleu Araştırmacı
6​ Mersin İli, Cehennemdere Vadisi Köylerinin Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yapıları ile Orman Kaynaklarıyla İlişkileri Kurumsal Proje Yürütücüsü
7​ Bir Arazi Kullanım Planlaması Modeli: Cehennemdere Vadisi Örneği Kurumsal Proje Yürütücüsü
8​ R’WOT Tekniği: Arıcılık Sektöründe Katılımcı Yaklaşım ile Örnek Bir Uygulaması Kurumsal Proje Yürütücüsü
9​ Okaliptüs Plantasyonlarında Dikim Anında Verilen Gübre Çeşidi ve Dozunun Gelişme Üzerine Etkileri Kurumsal Araştırmacı
1​0 ORKÖY Kaynaklarının Tahsisinde Orman Köylerinin Önceliklerinin Saptanması (Antalya İli Örneği) Kurumsal Araştırmacı
11​ İzmir İlinde Orman Kaynaklarına İlişkin İşlev Önceliklerinin Belirlenmesi Kurumsal Araştırmacı
1​2 Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Çalışanlarına Yönelik İş Doyumu Araştırması Kurumsal Proje Yürütücüsü
1​3 Katılımcı Yaklaşımla Ekoturizm Stratejilerinin Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi: Cehennemdere Vadisi ve Köprülü Kanyon Milli Parkı Örnekleri Kurumsal Proje Yürütücüsü
1​4 Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Çalışanlarının İş Doyumunu Etkileyen Faktörler: Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ve Buna Bağlı Orman İşletme Müdürlükleri Örneği Kurumsal Proje Yürütücüsü
1​5 Ormancılıkta Entegre Zararlı Yönetimi (EZY) Uygulamalarının Koşul, Olanak ve Darboğazları: OZM Şube Müdürlüğü Çalışanlarının Görüşleri Kurumsal Proje Yürütücüsü
1​6 Adana İli Feke İlçesi Sedir Mantarı (Tricholoma spp.) Toplayıcılarına Yönelik Sosyo-Ekonomik Çözümlemeler ve Yerel Bilginin Değerlendirilmesi Kurumsal Proje Yürütücüsü
​17 Orman Kaynaklarının Bütünleşik İşlevsel Yönetim Planlaması TÜBİTAK Araştırmacı
​18 Mersin İlinde Orman Kaynaklarına İlişkin İşlev Önceliklerinin Belirlenmesi Kurumsal Proje Yürütücüsü
1​9 Toros (Lübnan) Sediri (Cedrus libani A. Rich.) Sıklık Çağı Meşcerelerindeki Bakım Tedbirlerinin Belirlenmesi Kurumsal Proje Yürütücüsü
20​ Su ve Su Kaynakları Yönetiminde Katılımcı Yaklaşımlar: Mersin İli, Cehennemdere Vadisi Örneği Kurumsal Proje Yürütücüsü
21 Mersin İlinde Küresel Isınmaya Yönelik Düşünce, Değer ve Bilgilerin Değerlendirilmesi Kurumsal Proje Yürütücüsü
22​ Orman Yangınları Yönetiminin Bütünleyici Karmaşıklık Yöntemiyle Değerlendirilmesi Kurumsal Proje Yürütücüsü
2​3 Farklı Toplum Kesimlerinin Orman Yangınları Yönetimine Yönelik Bilgi, Görüş ve Deneyimlerinin Belirlenmesi, Mersin İli Örneği Kurumsal Proje Yürütücüsü
​24 Eucalyptus grandis(W. HillEx. Maiden) Ağaçlandırmalarında Hacim ve Kuru Madde Hasılatı Kurumsal Araştırmacı
2​5 Orman Amenajman Planlamasının Sosyal Boyutu, Pozantı Orman İşletme Şefliğinde Örnek Uygulama Kurumsal Proje Yürütücüsü
​26 “Optimizing the production of goods and services by Mediterranean forests in a context of global changes - İklim değişikliği etkisi altındaki Akdeniz ormanlarının mal ve hizmet üretiminin optimizasyonu” FFEM Projesi – Bileşen 3 FAO (Silva Mediterranea) ve Plan Bleu Tematik Uzman
2​7 Batı Akdeniz Bölgesi Orman İşletme Şeflerinin İş Yükü Analizi Kurumsal Proje Yürütücüsü
2​8 Orman İçi ve Kenarı Yerleşimlerde Uzman Görüşlerine Dayalı Orman Yangınları Tehlike Oranlaması Modeli Kurumsal Proje Yürütücüsü
29​ Yönetim Amacı Farklı Orman Alanlarındaki Ekoturizm Çekiciliklerinin Çok Boyutlu Sayısallaştırılması Kurumsal Araştırmacı
3​0 Fidanlıklarda Yabancı Otlarla Mücadele Yöntemlerinin Belirlenmesi ve Kullanılan Yöntemlerin Fidanlık Maliyetlerine Katkılarının Araştırılması Kurumsal Araştırmacı
3​1 Ormancılık Çalışmalarını Kamuoyuna Duyuracak Etkili Kitle İletişim Araçlarının Belirlenmesi (Isparta OBM Örneği) Kurumsal Proje Yürütücüsü
3​2​ Sertifikasyonun Batı Akdeniz Orman Ürünleri Sanayisi Üzerindeki Etkileri Kurumsal Proje Yürütücüsü
  
 

4. YAYINLAR

1.     YILMAZ, E., 1991: Güneydoğu Anadolu Projesi ve Ormancılık Sektörü (The Southern Anatolian Project and Forestry Sector). İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ormancılık Ekonomisi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 79 sayfa, İstanbul.


2.     GEMİCİ, Y., GÜRSES, M.K. ve E.YILMAZ, 1996: Kadıncık Vadisi ve Çevresinin Tabiatı Koruma Alanı Olarak Değeri (The Value of Kadıncık Valley and its Surroundings as a Nature Conservation Area). DOA Dergisi No: 2, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 91–111, Tarsus.


3.     YILMAZ, E. ve M.K. GÜRSES, 1997: Doğu Akdeniz Ormancılığında Sedir (Cedar in the Eastern Mediterranean Forestry). DOA Dergisi No: 3, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 63–85, Tarsus.


4.     YILMAZ, E., 1998: Göçebe Hayvancılığa Dayalı Yaylacılık (Nomadic Stock-Breeding on the Uplands). DOA Dergisi No: 4, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 151–169, Tarsus.


5.     YILMAZ, E.,1999:Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinin Çözümü (Solving Multiple Criteria Decision Making Problems Using the Analytic Hierarchy Process). DOA Dergisi No: 5, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 95-122, Tarsus.


6.     GÜRSES, M.K., KOÇAR, S., YILMAZ, E. ve G. KAHVECİ, 2000:Türkiye’de Ormancılığın Sosyal ve Ekonomik Yaşamdaki Yeri (Social and Economic Impacts of Forestry Sector in Turkey). DOA Dergisi No: 6, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 1-36, Tarsus.


7.     YILMAZ, E., 2001: Ekoturizm ve Yaban Hayatı (Ecotourism and Wildlife). Çeviri Çalışması, Yazan: M. BOLTON, DOA Dergisi No: 7, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 55–81, Tarsus.


8.     GERAY, U., TÜRKER, A. ve E. YILMAZ, 2001: İşlevsel (Fonksiyonel) Planlamaya Farklı Bir Yaklaşım (A Different Approach to Functional Planning). Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl: 38, Sayı: 3, Sayfa: 19–23, Ankara.


9.     ÖZKURT A., TÜFEKÇİ, S. ve E.YILMAZ, 2001. Okaliptüs (E.camaldulensisDehn.) Plantasyonlarında Ara Tarım Olanaklarının Araştırılması (The Investigation of the Agricultural Intercropping in Eucalyptus camaldulensis Plantation). T.C. Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Teknik Bülten No:13, Tarsus, 39 sayfa.


10.   YILMAZ, E., 2002: Entegre Doğal Kaynak Yönetimi ve Bir Çalıştay (Integrated Natural Resource Management and Its Workshop). DOA Dergisi No: 8, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 47–79, Tarsus.


11.   YILMAZ, E., 2003: Orman Kaynakları Planlamasında Kullanılan Planlama Sistemleri ve Teknikleri (Planning Systems and Techniques Using in Forest Resources Planning). DOA Dergisi No: 9, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 1–25, Tarsus.


12.   YILMAZ, E.,2003: Mersin İli, Çamlıyayla İlçesine Bağlı Sarıkavak Köyünün Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yapısı ile Orman-Halk İlişkileri (Social, Economic and Cultural Structures in Sarıkavak Village of Mersin Province, Çamlıyayla District and its Relations with Forest Resources). DOA Dergisi No: 9, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 67–93, Tarsus.


13.   YILMAZ, E., 2003: Entegre Doğal Kaynak Yönetimi ve Katılımcı Yaklaşımlar: Khanasser Vadisi (Suriye) Örneği (Integrated Natural Resource Management and Participatory Approaches: An Example of Khanasser Valley, Syria). Türkiye Ormancılar Derneği, Türkiye Ormanlarının Yönetimi ve Katılım, II. Ulusal Ormancılık Kongresi, 19-20 Mart 2003, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 102-113, Ankara.


14.   YILMAZ, E., 2003: Multi-Criteria and Multi-Objective Analysis for Land Allocation Decisions: A Case Study of Tarsus, Turkey. Oral Presentation, “The Conference on Decision Support for Multiple Purpose Forestry”, April 23-25, 2003, Organized by IUFRO, USDA Forest Service, BOKU-University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna, Austria.


15.   YILMAZ, E., 2003: Land Use Planning Model Using Goal Programming: A Case Study of Cehennemdere Valley, Turkey. “The Conference on New Opportunities for Operations Research”, July 6–10, 2003, Boğaziçi University, İstanbul, Turkey.


16.   KAHVECİ, G., OK, K. ve E. YILMAZ, 2003: Ecotourism and Sustainable Development of Forest and Forest Villagers in Turkey. “XII World Forestry Congress”, September 21–28, 2003, Quebec City, Canada.


17.   YILMAZ, E., OZKURT, A. ve A. YILDIZBAKAN, 2003: Participatory Decision Making Using Analytic Hierarchy Process: The Turkey Example. “XII World Forestry Congress”, September 21-28, 2003, Quebec City, Canada.


18.   GÜRSES, M.K., KOÇAR, S., YILMAZ, E.ve G. KAHVECİ, 2003: Social and Economic Impacts of Forestry Sector in Turkey. “XII World Forestry Congress”, September 21–28, 2003, Quebec City, Canada.


19.   YILMAZ, E., 2003: Forest Land Use Allocation Model: An Application to Cehennemdere Valley, Turkey. “XII World Forestry Congress”, September 21-28, 2003, Quebec City, Canada.


20.   YILMAZ, E., 2003: Multiple-Use Planning of Forest Resources and Case Study, Turkey. “XII World Forestry Congress”, September 21-28, 2003, Quebec City, Canada.


21.   YILMAZ, E.,2004: Ülkemizdeki Orman İşlevleri ve Tahsis Kriterleri (Forest Functions in Turkey and Their Allocation Criteria). DOA Dergisi No: 10, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 1–25, Tarsus.


22.   YILMAZ, E.,2004: Mersin İli, Çamlıyayla İlçesine Bağlı Kisecik Köyünün Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yapısı ile Orman-Halk İlişkileri (Social, Economic and Cultural Structures in Kisecik Village of Mersin Province, Çamlıyayla District and its Relations with Forest Resources). DOA Dergisi No: 10, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 77–99, Tarsus.


23.   YILMAZ, E., 2004: Orman Kaynaklarının İşlevsel Bölümlemesine İlişkin Çözümlemeler (Analysis on Multi-Objective Forest Resources Planning). İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Bölümü, Ormancılık Ekonomisi Programı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 387 sayfa+Ekler, İstanbul.


24.   YILMAZ, E.,OK, K. ve T. OKAN, 2004: Ekoturizm Planlamasında Katılımcı Yaklaşımla Etkinlik Seçimi: Cehennemdere Vadisi Örneği (Activity Selection by Participatory Approach in Ecotourism Planning: The Case of Cehennemdere Valley). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 237, DOA Yayın No: 30, Teknik Bülten No: 21, 56 sayfa, Tarsus.


25.   YILMAZ, E., 2004: Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanarak Katılımcı Doğal Kaynak Planlaması (Participatory Natural Resource Planning Using Analytic Hierarchy Process). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 238, DOA Yayın No: 31, Teknik Bülten No: 22, 67 sayfa, Tarsus.


26.   YILMAZ, E., 2004: Orman Kaynaklarının İşlevsel Planlaması (Analysis on Multi-Objective Forest Resources Planning). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 239, DOA Yayın No: 32, Teknik Bülten No: 23, 130 sayfa, Tarsus.


27.   SULUSOGLU, M., SENYAZ, A. veE. YILMAZ, 2004: Assessment of Socio-Economic Structure and Forestry Activities in Forest Villages in Mersin Province from the Point of Mediterranean Forestry, Villages: Olukkoyagi, Inkoy, Ardıcli, Kesli, Emirler, Eminlik&Kuscular. Plan Bleu, Silva Mediterranea, November, 55 pages, France.


28.   YILMAZ, E., 2005: Analitik Hiyerarşi Süreci Tekniği ve Orman Kaynakları Planlamasına Uygulanması Örnekleri (The Application Examples of the Analytic Hierarchy Process Technique to Forest Resources Planning). DOA Dergisi No: 11, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 1–33, Tarsus.


29.   YILDIZBAKAN, A.,YILMAZ, E. ve C. AKGÜN,2005: VonBertalanffy Boyca Büyüme Modelinin Okaliptüste (Eucalyptus grandis W. Hillex Maiden) Uygulanması [Application of Von Bertalanffy Height Growth Model on Eucalyptus (Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden)]. DOA Dergisi No: 11, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 35–52,Tarsus.


30.   YILMAZ, E.,2005: Amaç Programlama Tekniği ve Orman Kaynakları Planlamasına Uygulanması Örnekleri (The Application Examples of the Goal Programming Technique to Forest Resources Planning). DOA Dergisi No: 11, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 113–149, Tarsus.


31.   YILMAZ, E. ve O. YILDIZ, 2005: Ekosistem Yönetimi (Ecosystem Management). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Orman Fakültesi, Ormancılık Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: 1–8, Düzce.


32.   YILMAZ, E., 2005: Mersin İli, Cehennemdere Vadisi Köylerinin Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yapıları ile Orman Kaynaklarıyla İlişkileri (Social, Economic and Cultural Structures in the Villages of Mersin Province, Cehennemdere Valley and Their Relations with Forest Resources). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 252, DOA Yayın No: 36, Çeşitli Yayın No: 2, Tarsus, 64 sayfa.


33.   YILMAZ, E., 2005: Bir Arazi Kullanım Planlaması Modeli: Cehennemdere Vadisi Örneği (A Land Use Planning Model: A Case Study of Cehennemdere Valley). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 253, DOA Yayın No: 37, Çeşitli Yayın No: 3, Tarsus, 131 sayfa.


34.   YILMAZ, E., 2005: Göçebe Hayvancılığa Dayalı Yaylacılık ve Keçi Yetiştiriciliği (Nomadic Stock-Breeding on the Uplands and Goat Breeding). Uluslararası Sempozyum: Orman-Keçi-Erozyon ve Turizm, 12–13 Nisan 2005, Adana Büyükşehir Belediyesi, Orman Mühendisleri Odası, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Adana Kent Konseyi Organizasyonu, Adana.


35.   YILMAZ, E., 2005: Orman Kaynaklarının İşlevsel Haritalaması Modeli: Korunan Alanda Örnek Bir Uygulama Çalışması (Forest Resources Functional Mapping Model: A Case Study of the Protected Area). S.D.Ü. Orman Fakültesi, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8–10 Eylül 2005, Sözlü Bildiriler Kitabı, Sayfa: 319–327, Isparta.


36.   YILMAZ, E., 2005: Çok Kriterli ve Çok Amaçlı Çözümlemelere Dayalı Arazi Tahsisi Kararları: Cehennemdere Vadisi Korunan Alanı Örneği (Multi-criteria and Multi-objective Analysis for Land Allocation Decisions: A Case Study of Cehennemdere Valley Protected Area). S.D.Ü. Orman Fakültesi, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, Poster Bildiriler Kitabı, Sayfa: 127-129, Isparta.3


37.   YILMAZ, E., 2005: Katılımcı Yaklaşımla Orman İşlevlerinin Önceliklendirilmesi ve Seçilmesi: Korunan Bir Doğal Alanda Uygulama (Priority Ranking and Selection of Forest Functions by Participatory Approach: An Application to A Protected Area). S.D.Ü. Orman Fakültesi, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8–10 Eylül 2005, Poster Bildiriler Kitabı, Sayfa: 123–125, Isparta.


38.   YILMAZ, E., OK, K. ve T. OKAN, 2005: Ekoturizm Planlamasında Katılımcı Yaklaşımla Etkinlik Seçimi: Cehennemdere Vadisi Örneği (Activity Selection by Participatory Approach in Ecotourism Planning: The Case of Cehennemdere Valley). S.D.Ü. Orman Fakültesi, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8–10 Eylül 2005, Sözlü Bildiriler Kitabı, Sayfa: 465–473, Isparta.


39.   GERAY, U. ve E. YILMAZ, 2005: Analitik Hiyerarşi Süreci Tekniği Kullanılarak Katılımcı Karar Verme: Bir Korunan Alan Uygulaması (Participatory Natural Resource Planning Using Analytic Hierarchy Process: An Application to the Protected Area). S.D.Ü. Orman Fakültesi, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8–10 Eylül 2005, Sözlü Bildiriler Kitabı, Sayfa: 33–41, Isparta.


40.   TÜRKER, A. ve E. YILMAZ, 2005: Bir Arazi Kullanım Planlaması Modeli ve Cehennemdere Vadisi Korunan Alanında Uygulanması (A Land Use Planning Model: An Application to Cehennemdere Valley Protected Area). S.D.Ü. Orman Fakültesi, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, Poster Bildiriler Kitabı, Sayfa: 157-159, Isparta.


41.   AKYÜZ, M.,YILMAZ, E., ÖZKAN, N., BİLGİN, F., TOPLU, F., SARIBAŞAK, H. ve Y. PUR, 2005: İspanya ve Fransa’ya Düzenlenen Teknik Gezi İzlenimleri. Araştırma Dergisi, Yıl: 2005, Sayı: 1, Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 248, DKOA Yayın No: 25, Sayfa: 27–53, Trabzon.


42.   ŞENYAZ, A., SÜLÜŞOĞLU, M. ve E. YILMAZ, 2005: Akdeniz Ormancılığı Açısından Mersin İli, Tarsus İlçesi Bazı Orman Köylerindeki Sosyo-Ekonomik Yapı ve Ormancılık Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi (Olukkoyağı, İnköy, Ardıçlı, Keşli, Emirler, Eminlik ve Kuşçular Köyleri) [Assessment of Socio-Economic Structure and Forestry Activities in Forest Villages in Mersin Province from the Point of Mediterranean Forestry (Olukkoyağı, İnköy, Ardıçlı, Keşli, Emirler, Eminlik and Kuşçular Villages)]. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 254, DOA Yayın No: 39, Çeşitli Yayın No: 5, Tarsus, 84 sayfa.


43.   YILMAZ, E., 2006: R’WOT Tekniği: Arıcılık Sektöründe Katılımcı Yaklaşım ile Örnek Bir Uygulaması. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 274, DOA Yayın No: 40, Çeşitli Yayın No: 6, 93 sayfa, Tarsus.


44.   YILMAZ, E., 2006: Orman Kaynakları Planlaması ve Yönetiminde Katılımcı Yaklaşımlar (Participatory Approaches in Forest Resources Planning and Management). Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi (26–28 Mayıs 2006, Ilgaz/Çankırı) Bildiriler Kitabı, Editör: Dr. Sezgin ÖZDEN, Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı, Sayfa: 196–200, Çankırı.


45.   YILMAZ, E., 2006: Ormancılıkta Çok Amaçlı Faydalanmadan Ekosistem Yönetimine Geçiş (Passing to Ecosystem Management from Multiple Use Forestry). Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi (26–28 Mayıs 2006, Ilgaz/Çankırı) Bildiriler Kitabı, Editör: Dr. Sezgin ÖZDEN, Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı, Sayfa: 100–107, Çankırı.


46.   YILMAZ, E., 2006: Bir Dış Kaynaklı Odun Dışı Orman Ürünleri Geliştirme Projesinin A’WOT Tekniği ile Değerlendirilmesi. 1.Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu (1–4 Kasım 2006, Trabzon), Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 19–26, Trabzon.


47.   YILMAZ, E. ve M. ÇOŞKUN, 2006: AGM Etüd-Proje Çalışmalarına Alternatif Bir Yaklaşım (An Alternative Approach to Etüd-Project Studies in General Directorate of Afforestation and Erosion Control). “Türkiye’de Yarı Kurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı”, 07–10 Kasım 2006, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 210–220, Ankara.


48.   GERAY, U. ve E. YILMAZ, 2006: Orman Kaynaklarına İlişkin İşlev Önceliklerinin Belirlenmesi (Determining Function Priorities of Forest Resources). Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi (26–28 Mayıs 2006, Ilgaz/Çankırı) Bildiriler Kitabı, Editör: Dr. Sezgin ÖZDEN, Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı, Sayfa: 206–212, Çankırı.


49.   TÜFEKÇİ, S., ÖZKURT, N., ÖZKURT, A. ve E. YILMAZ, 2006: Okaliptüs Plantasyonlarında Dikim Anında Verilen Gübre Çeşidi ve Dozunun Gelişme Üzerine Etkileri (Effects of Fertilizers Types and Their Doses Applied at Planting Time on the Growth of Eucalyptus Plantations). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 307, DOA Yayın No: 43, Teknik Bülten No: 25, Tarsus, 63 sayfa.5


50.   YILMAZ, E.,2007: A’WOT Tekniği Kullanarak Katılımcı Yaklaşımla Proje Değerlendirmesi (Participatory Project Assessment Using A’WOT Method). DOA Dergisi No: 13, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 1–16, Tarsus.


51.   ŞENYAZ, A. ve E. YILMAZ, 2007: Orman Kaynaklarının İşlevleri Kapsamında Ormancılık Araştırma Stratejileri. Orman Kaynaklarının İşlevleri Kapsamında Darboğazlar, Çözüm Önerileri ve Öncelikler Uluslararası Sempozyumu (17-19 Ekim 2007, Harbiye, İstanbul) Sözlü Bildiriler Kitabı, Sayfa: 183-193, İstanbul.


52.   COŞGUN, U.,YILMAZ, E., OK, K., TELEK, A., AY, Z. ve E. UZUN, 2007: ORKÖY Kaynaklarının Tahsisinde Orman Köylerinin Önceliklerinin Saptanması (Antalya İli Örneği) (Determination of Forest Village’s Priorities for Allocation of ORKÖY’s Resources [Case study : Antalya ]). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Teknik Bülten, Antalya, 70 sayfa.


53.   GERAY, U., ŞAFAK, İ., YILMAZ, E., KİRACIOĞLU, Ö. ve H. BAŞAR, 2007: İzmir İlinde Orman Kaynaklarına İlişkin İşlev Önceliklerinin Belirlenmesi (Determination of the Function Priorities of Forest Resources in İzmir). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 300, Müdürlük Yayın No: 46, Teknik Bülten No: 35, İzmir, 137 sayfa.


54.   YILMAZ, E.,2008: Okaliptüsün Su Tüketimi ile Kent ve Yol Ağacı Olarak Değeri Hakkında Rapor (Report on Eucalypt’ Water Use and Value as its Urban and Road Trees). DOA Dergisi No: 14, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 1–31, Tarsus.


55.   YILMAZ, E. ve A. ŞENYAZ,2008: Doktora Eğitiminde Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler ve Ormancılıkta Durum. 150. Yılında Türkiye’de Ormancılık Eğitimi, III. Ulusal Ormancılık Kongresi (19–22 Mart 2008) İçin Hazırlanan Bildiri, Türkiye Ormancılar Derneği, Ankara.


56.   YILMAZ, E.,2008: Baraj Havzalarında Katılımcı Yaklaşımla Entegre Su Kaynakları Yönetimi. Baraj Havzalarında Ormancılık, I. Ulusal Çalıştayı (29–30 Nisan 2008) İçin Hazırlanan Bildiri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 169–181, Kahramanmaraş.


57.   GÖZÜKARA, M.,YILMAZ, E., KARABULUT, S. ve R. ULUSOY, 2008: Mersin İli, Cehennemdere Vadisi Baraj Havzasında Ormancılık. Baraj Havzalarında Ormancılık, I. Ulusal Çalıştayı (29–30 Nisan 2008) İçin Hazırlanan Bildiri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 140–152, Kahramanmaraş.


58.   AKÇA, E., YAKTI, S., PEKEL, M., YILMAZ, S., POLAT, O., POLAT, S., YILMAZ, E. ve S. KAPUR, 2008: Akyatan Kumulundaki (Kapıköy, Adana) Ormancılık Etkinliklerinin Toprak Kalitesine Etkisi ve Ekonomik Getirisi. I. Ulusal Okaliptüs Sempozyumu (15-17 Nisan 2008) Bildirisi, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Bildiriler Kitabı, Sayfa: …–…., Tarsus.


59.   YILMAZ, E. ve Z. KOÇAK, 2008: Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Çalışanlarına Yönelik İş Doyumu Araştırması (A Study on the Level of Job Satisfaction of the Personnel within the Eastern Mediterranean Forestry Research Directorate). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 364, DOA Yayın No: 48, Çeşitli Yayın No: 8, 55 sayfa, Tarsus.


60.   YILMAZ, E., 2009: Orman Kaynaklarının İşlevsel Bölümlemesi Nasıl Yapılabilir? (How to Carried out Multi-Objective Forest Resources Planning?). TMMOB Orman Mühendisleri Odası, Türk Ormancılığında Uluslararası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, 22–24 Aralık 2005, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 79–95, Antalya.


61.   YILMAZ, E., COŞGUN, U., KOÇAK, Z., AY, Z. ve K. H. ORHAN, 2009: Katılımcı Yaklaşımla Ekoturizm Stratejilerinin Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi: Cehennemdere Vadisi ve Köprülü Kanyon Milli Parkı Örnekleri (Prioritizing and Determining of Ecotourism Strategy with Participatory Approach: A Case Studies of the Cehennemdere Valley and KöprülüKanyon National Park). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 386, DOA Yayın No: 51, Teknik Bülten No: 29, 85 sayfa, Tarsus.


62.   YILMAZ, E., DAŞDEMİR, İ., KARABULUT, S., KOÇAK, Z. ve O. POLAT, 2009: Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Çalışanlarının İş Doyumunu Etkileyen Faktörler: Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ve Buna Bağlı Orman İşletme Müdürlükleri Örneği (Factors Affecting Job Satisfaction of Personnel Working at the Provincial Organization of Forestry General Directorate: The Case Study of Mersin Forestry Regional Directorate and its Forestry Enterprises). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 387, DOA Yayın No: 52, Teknik Bülten No: 30, 65 sayfa, Tarsus.


63.   YILMAZ, E., SARACOĞLU, Ö., AYTAR, F. ve R. ULUSOY, 2009: Ormancılıkta Entegre Zararlı Yönetimi (EZY) Uygulamalarının Koşul, Olanak ve Darboğazları: OZM Şube Müdürlüğü Çalışanlarının Görüşleri (Conditions, Possibilities and Gaps for Integrated Pest Management (IPM) Applications in Forestry: Forest Pests Branch Directorate Experts’ Perceptions). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 388, DOA Yayın No: 53, Teknik Bülten No: 31, 86 sayfa, Tarsus.


64.   YILMAZ, E., DURAN, C., TÜFEKÇİ, S. ve E. ÜNAL, 2009: Adana İli Feke İlçesi Sedir Mantarı (Tricholomaspp.) Toplayıcılarına Yönelik Sosyo-Ekonomik Çözümlemeler ve Yerel Bilginin Değerlendirilmesi (Evaluating of Local Knowledge and Social-Economic Analysis for the Wild Cedar Mushroom (Tricholoma spp.) Pickers in Feke Town Adana Province). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 389, DOA Yayın No: 54, Teknik Bülten No: 32, 104 sayfa, Tarsus.


65.   YILMAZ, E., COŞGUN, U., KOÇAK, Z., AY, Z. ve K. H. ORHAN, 2009: Prioritizing and Determining of Ecotourism Strategy with Participatory Approach: A Case Studies of the Cehennemdere Valley and KöprülüKanyon National Park. 2. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, -Mediterranean Environment-, GeoMed 2010, 2–5 Haziran 2010, Kemer, Antalya.


66.   DAŞDEMİR, İ., KAYA, G., AYTEKİN, A., VAROL, T., YILMAZ, E., YENİ, E., KARABULAK, C. ve S. BİÇER, 2010: Orman Kaynaklarının Bütünleşik İşlevsel Yönetim Planlaması (Integrated Functional Management Planning for Forest Resources). TÜBİTAK TOVAG Proje 107O787, TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı, Proje Yer Numarası: 2010-189, 164 sayfa, TÜBİTAK, Ankara.


67.   OK, K.,YILMAZ, E. ve T. OKAN, 2010: A Comparative Study on Activity Selection with MCDA Technologies in Ecotourism Planning. Ecological Agenda, International Conference, New Perspectives in Eco-Technology and Eco-Economy, 10-12 May 2010, Yıldız Technical University Auditorium, Beşiktaş, İstanbul.


68.   GÖZÜKARA, M. ve E. YILMAZ, 2010: A New Addition to the Monumental Tree Inventory of Turkey, A Kermes Oak Tree Found in Mersin. The Conference “The Oak - Ecology, History, Management and Planning II”, June 01-03, 2010, Isparta.


69.   YILMAZ, E., KELEŞ, H. ve Z. KOÇAK, 2010: Mersin İlinde Orman Kaynaklarına İlişkin İşlev Önceliklerinin Belirlenmesi (Priority Determination of the Values of Forest Resources in Mersin Province). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 431, DOA Yayın No: 57, Teknik Bülten No: 35, 223 sayfa, Tarsus.7


70.   YILMAZ, E., ÇALIŞKAN, A., ALPTEKİN, Ü., TÜFEKÇİ, S., AYTAR, F. KELEŞ, H. ve A. YILDIZBAKAN, 2010: Toros (Lübnan) Sediri (Cedruslibani A. Rich.) Sıklık Çağı Meşcerelerindeki Bakım Tedbirlerinin Belirlenmesi (Determination of Release Cutting Treatments for Taurus (Lebanon) Cedar (Cedruslibani A. Rich.) Stands at the Thicket Stage). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 432, DOA Yayın No: 58, Teknik Bülten No: 36, 208 sayfa, Tarsus.


71.   YILMAZ, E., 2010: “Türkiye’de Sürdürülebilir Dağlık Alan Yönetimi İçin Uygun Stratejilerin Geliştirilmesi ve Kurumsal Yapının Oluşturulması” Konusunda Hazırlanan İnceleme Raporu. Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 2 sayfa, Tarsus.


72.   YILMAZ, E., 2010: Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün Orman Köylerinde Havza Esaslı Sosyo-Ekonomik Kalkınma Planlarının Hazırlanması Çalışmalarındaki İşbirliğine İlişkin Hazırlanan İnceleme Raporu. Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 4 sayfa, Tarsus.


73.   OK, K., OKAN, T. ve E. YILMAZ, 2011: A Comparative Study on Activity Selection with Multi-Criteria Decision Making Techniques in Ecotourism Planning. Scientific Research and Essays, ISSN: 1992-2248, Volume: 6, Number: 6, pp: 1417-1427.


74.   YILMAZ, E. ve F. AYTAR, 2011: OZM Şube Müdürlüğü Çalışanlarının Ormancılıkta Entegre Zararlı Yönetimi (EZY) Uygulamalarına Yönelik Görüşleri (Forest Pests Branch Directorate Experts’ Perceptions for Integrated Pest Management (IPM) Applications in Forestry). S.D.Ü. Orman Fakültesi, Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 23-25 Kasım 2011, Sözlü Bildiri, Sayfa: 98-103, Antalya.


75.   YILMAZ, E., TÜRKER, A.H. ve A. YILDIZBAKAN, 2011: Su ve Su Kaynakları Yönetiminde Katılımcı Yaklaşımlar: Mersin İli, Cehennemdere Vadisi Örneği (Participatory Approaches in Water Resources Management: The Case Study of the Cehennemdere Valley in Mersin Province). T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, DOA Yayın No: 61, Teknik Bülten No:38, 93 sayfa, Tarsus.


76.   YILMAZ, E., POLAT, O., TOPAL, A. ve S. POLAT, 2011: Mersin İlinde Küresel Isınmaya Yönelik Düşünce, Değer ve Bilgilerin Değerlendirilmesi (An Assessment of Attitudes, Knowledge and Standard of Judgment on Global Warming in Mersin Province). T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, DOA Yayın No: 62, Teknik Bülten No: 39, 140 sayfa, Tarsus.


77.   YILMAZ, E., 2011: Erciyes Dağı-Titrek Kavak Ormanının Yönetimine İlişkin Hazırlanan İnceleme Raporu. Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 4 sayfa, Tarsus.


78.   YILMAZ, E., 2012: Ekoturizm ve Çamlıyayla Bölgesinin Ekoturizm Potansiyeli (Ecotourism and Ecotourism Potential at Çamlıyayla Region). Orman ve Su İşleri Bakanlığı VII Bölge Müdürlüğü Mersin Şube Müdürlüğü, 2010 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Kapsamında Çukurova Kalkınma Ajansı Tarafından Desteklenen “Kadıncık Vadisi’nde Buluşalım” Projesi, Sözleşme No: TR62-10-112, Ders Notları, Sayfa: 2–24, Tarsus.


79.   YILMAZ, E., POLAT, O., TOPAL, A. ve S. POLAT, 2012: Mersin İlindeki İki Farklı Sosyal Grubun Çevresel Görüşleri ve Davranışları (Environmental Attitudes and Behaviours in a Sample of Two Different Social Groups in Mersin Province). T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü Yayın No: …., DOA Yayın No: …., Çeşitli Yayın No: …., …. sayfa, Tarsus.


80.   YILMAZ, E., KOÇAK, Z., COŞGUN, U., AY, Z., BİLGİN, F. ve İ. ŞAFAK, 2012: Orman Yangınları Yönetiminin Bütünleyici Karmaşıklık Yöntemiyle Değerlendirilmesi (Assessment of Forest Fire Management Using Integrative Complexity Method). T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, DOA Yayın No: 67, Teknik Bülten No: 41, 124 sayfa, Tarsus.


81.   YILMAZ, E., TOPAL, A. ve H. KELEŞ, 2012: Farklı Toplum Kesimlerinin Orman Yangınları Yönetimine Yönelik Bilgi, Görüş ve Deneyimlerinin Belirlenmesi, Mersin İli Örneği (Identifying Different Public’s Knowledge, Attitudes and Experiences toward Forest Fire Management, A Case Study of Mersin Province). T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, DOA Yayın No: 68, Teknik Bülten No: 42, 122 sayfa, Tarsus.


82.   YILMAZ, E., 2012: Ormancılık Araştırma Kapasitesini Etkileyen Faktörler (Factors Influencing Forestry-Research Capacity). “Kuruluşunun 60. Yılında Ormancılık Araştırma Enstitülerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu” Sözlü Bildirisi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 40-50, 07-09 Kasım 2012, Bolu.


83.   YILMAZ, E., 2012: Ormancılık Araştırma Enstitüleri ile Uygulama Birimleri Arasındaki İletişim (Communication between Forestry Research Institutes and Forest Administration). “Kuruluşunun 60. Yılında Ormancılık Araştırma Enstitülerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu” Sözlü Bildirisi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 130-140, 07-09 Kasım 2012, Bolu.


84.   YILMAZ, E., 2012: Ormancılık Araştırma Enstitülerindeki Araştırmacı Personelin Eğitim ve Mesleki Gelişim İhtiyaçları (Needs of Researchers of Forestry Research Institute on Education and Career Development). “Kuruluşunun 60. Yılında Ormancılık Araştırma Enstitülerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu” Sözlü Bildirisi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 275-285, 07-09 Kasım 2012, Bolu.


85.   YILMAZ, E., 2012: Ormancılık Araştırma Sonuçlarının Kullanımını Etkileyen Faktörler (Factors Influencing Decisions to Use Forestry Research Findings). “Kuruluşunun 60. Yılında Ormancılık Araştırma Enstitülerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu” Sözlü Bildirisi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 350-361, 07-09 Kasım 2012, Bolu.


86.   YILMAZ, E., 2012: Değişen Dünyada Ormancılık Araştırmalarının Geleceğine Bir Bakış (A Look to the Future of Forestry Research in a Changing World). “Kuruluşunun 60. Yılında Ormancılık Araştırma Enstitülerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu” Çağrılı Bildirisi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 533-547, 07-09 Kasım 2012, Bolu.


87.   YILMAZ, E., 2013: Orman Kaynakları Planlamasında Katılımcı Yaklaşımlar: Uygulama Örnekleri ve Kazanılan Deneyimler (Participatory Approaches in Forest Resources Planning: The Case Studies and Experiences Gained). “Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50.Yılı Uluslararası Sempozyumu” Bildirisi, OGM Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, 26-28 Kasım 2013, Antalya.


88.   YILMAZ, E., 2013: Orman Kaynakları Planlamasında Kullanılabilecek Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri (Multiple Criteria Decision Making Techniques in Forest Resources Planning). “Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50.Yılı Uluslararası Sempozyumu” Bildirisi, OGM Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, 26-28 Kasım 2013, Antalya.


89.   YILMAZ, E., 2013: Orman Kaynakları Planlamasında A’WOT ve R’WOT Hibrit Tekniklerinin Kullanım Olanakları ve Uygulama Örnekleri (Application Possibilities of A’WOT and R’WOT Hybrid Methods in Forest Resources Planning: The Case Studies). “Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50.Yılı Uluslararası Sempozyumu” Bildirisi, OGM Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, 26-28 Kasım 2013, Antalya.


90.   GERAY, U., ŞAFAK, İ., YILMAZ, E., KİRACIOĞLU, Ö. ve H. BAŞAR, 2013: İzmir İlindeki Ormanların Fonksiyonlarına Yönelik Talep ve Beklentiler (Determination of the Function Priorities of Forest Resources in İzmir). TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu, 28-30 Kasım 2013, 14 sayfa.


91.   YILMAZ, E., 2013: "Sararan Göknar Ağaçlarının ve Yarı Kuru Meşe Ağaçlarının Tamamının Kesilmesi veya Kesilmeden Bırakılması ile ilgili Mukayeseli Bir Projenin Olup Olamayacağı” Konusunda Hazırlanan İnceleme Raporu. Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 10 sayfa, Tarsus.


92.   YILMAZ, E., 2013: Ormancılık Araştırma Master Planı Yenileme Çalışmalarına Yönelik Görüşler ve Araştırma Öncelikleri Konusunda Hazırlanan İnceleme Raporu. Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 27 sayfa, Tarsus.


93.   OK, K., KAYA, G., GÜNEŞ, Y., KOÇER, S., KAYACAN, B., EKER, Ö., ÇAĞDAŞ, B., AY, Z., YILMAZ, E., BAKIR, B. ve Ü. TURHAN, 2013: Birleşmiş Milletler Orman Forumu 10. Oturumu (UNFF10, İstanbul 2013) İçin Hazırlanan “Ormancılığın Finansmanı”Raporu. Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 36 sayfa, Ankara.


94.   YILMAZ, E., ABBAK, A., DURAN, C. ve Z. KOÇAK, 2013: Orman Genel Müdürlüğü, Silvikültür Dairesi Başkanlığına sunulmak üzere hazırlanan “YARDOP Tesislerinin Araştırılması” Konusunda Hazırlanan İnceleme Raporu. Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 30 sayfa, Tarsus.


95.   YILMAZ, E., 2013: Governance in the Pilot Sites. “FFEM Project: Optimizing the Production of Goods and Services by Mediterranean Woodlands Ecosystems in a Context of Global Change”, “Component 3 - Improve Modes of Governance for Mediterranean Forest Ecosystems through the Implementation of Participatory Approaches”, Environment and Development in the Mediterranean (Plan Bleu), 47 pages, France.


96.   YILMAZ, E., GÜNEŞ, Y. and A. KELTEN, 2013: Methodological Document. “FFEM Project: Optimizing the Production of Goods and Services by Mediterranean Woodlands Ecosystems in a Context of Global Change”, “Component 3 - Improve Modes of Governance for Mediterranean Forest Ecosystems through the Implementation of Participatory Approaches”, Environment and Development in the Mediterranean (Plan Bleu), 27 pages, France.


97.   YILDIZBAKAN, A., SARAÇOĞLU, Ö. ve E. YILMAZ, 2013: Eucalyptus grandis (W. HillEx. Maiden) Ağaçlandırmalarında Hacim ve Kuru Madde Hasılatı. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, DOA Yayın No: 67, Teknik Bülten No: 41, 124 sayfa, Tarsus.


98.   YILMAZ, E., 2015: Batı Akdeniz Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayı Konusunda Hazırlanan Rapor. Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 8 sayfa, Antalya.


99.   YILMAZ, E., ABBAK, A., KIRIŞ, R. ve M. A. SAYIN, 2015: Orman Amenajman Planlamasının Sosyal Boyutu: Pozantı Orman İşletme Şefliğinde Örnek Uygulama (SocialDimension of Forest Management Planning: A Case Study of Pozantı ForestSub-DistrictDirectorate). T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Proje Sonuç Raporu, Proje Numarası: 20.5315/2014–2015, 60 sayfa, Tarsus.


100.  YILMAZ, E., 2015: Akdeniz Orman Alanlarının İşlevsel Yönetimi Kapsamında Katılımcı Yaklaşımlar - Akdeniz Orman Ekosistemlerinin Ürün ve Hizmet Üretiminin Küresel Değişiklikler Bağlamında Optimizasyonu – Sonuç Raporu. “FFEM Project: Optimizing the Production of Goods and Services by Mediterranean Woodlands Ecosystems in a Context of Global Change”, “Component 3 - Improve Modes of Governance for Mediterranean Forest Ecosystems through the Implementation of Participatory Approaches”, Environment and Development in the Mediterranean (Plan Bleu), 378 sayfa, Antalya.


101.  YILMAZ, E., 2015: SWOT Analizinde Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinin Kullanımı: A’WOT ve R’WOT Melez Teknikleri ve Orman Kaynakları Planlamasında Uygulamaları. “Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 35. Ulusal Kongresi - Doğal Kaynakların Yönetiminde Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sözlü Bildiri, 9-11 Eylül 2015, Ankara.


102.  YILMAZ, E. ve Y. GÜNEŞ, 2015: Final Report and Its Annexes. “FFEM Project: Optimizing the Production of Goods and Services by Mediterranean Woodlands Ecosystems in a Context of Global Change”, “Component 3 - Improve Modes of Governance for Mediterranean Forest Ecosystems through the Implementation of Participatory Approaches”, Environment and Development in the Mediterranean (Plan Bleu), 321 pages, France.


103.  YILMAZ, E., ABBAK, A., KIRIŞ, R. ve M. A. SAYIN, 2015: Orman Amenajman Planlamasının Sosyal Boyutu: Pozantı Orman İşletme Şefliğinde Örnek Uygulama (SocialDimension of Forest Management Planning: A Case Study of Pozantı ForestSub-DistrictDirectorate). T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Ormancılık Araştırma Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2A, Sayfa: 35-50, Ankara.


104.  YILMAZ, E., 2016: Orman Genel Müdürlüğü, İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığına sunulmak üzere hazırlanan “Devlet Ormanlarındaki Yayla Alanlarının Tespiti ve İdaresi Hakkında Yönetmeliğin Uygulanması”Konusunda Hazırlanan Teknik Rapor. Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 25 sayfa, Antalya.


105.  YILMAZ, E., 2016: Yanan Orman Alanlarının Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi (YARDOP) Üzerine Bir İnceleme [A Review of theRehabilitation of BurnedAreasandtheEstablishment of Forestwith Fire-resistantSpeciesPproject (YARDOP)]. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Ormancılık Araştırma Dergisi, Cilt: …, Sayı: …, Sayfa: …-…, Ankara.


106.  YILMAZ, E.,, 2016: Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığına sunulmak üzere hazırlanan “"Orman Yangınlarının Çıkmamasına Yönelik Stratejiler Geliştirme ve Planlamalar Yapılması Kapsamındaki Sosyal Boyut" Konusunda Hazırlanan İnceleme Raporu. Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 19 sayfa, Antalya.


107.  YILMAZ, E.,, 2016: Orman Genel Müdürlüğü, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığına sunulmak üzere hazırlanan “"Ormancılık Uygulamalarının Heyelana Olan Etkisi"” Konusunda Hazırlanan İnceleme Raporu. Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 19 sayfa, Antalya.


108.  YILMAZ, E.,, 2016: Orman Genel Müdürlüğü, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığına sunulmak üzere hazırlanan “"Mikrohavza projelerinin izlenmesi ile ilgili kriter ve yöntemlerin belirlenmesi"” Konusunda Hazırlanan İnceleme Raporu. Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 13 sayfa, Antalya.


109.  YILMAZ, E. ve K. H. GÜLER, 2016: Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne sunulmak üzere hazırlanan “"Anadolu Sığla Yağı İçin Coğrafi İşaret Başvurusu”  Konusunda Hazırlanan İnceleme Raporu. Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 33 sayfa, Antalya.


110.  YILMAZ, E.,KAVGACI, A. ve Z. MAVİ, 2016: Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne sunulmak üzere hazırlanan “"Okaliptüs ağaçlandırmaları sonucunda taban suyunda azalmalar olmaktadır. Okaliptüs ağaçları kaldırılmalı mıdır? Kaldırılırsa yerine hangi türler dikilmelidir?”  Konusunda Hazırlanan İnceleme Raporu. Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 38 sayfa, Antalya.


111.  YILMAZ, E., KAYACAN, A. ve K. H. GÜLER, 2019: Orman İçi ve Kenarı Yerleşimlerde Orman Yangınları Tehlike Oranlaması Modeli: Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Örneği.T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Ormancılık Araştırma Dergisi, Ankara.


112.  AKGÜN, T.,YILMAZ, E., KUL, A. A., ÇELİK, İ., 2019: Yönetim Amacı Farklı Orman Alanlarındaki Ekoturizm Çekiciliklerinin Çok Boyutlu Sayısallaştırılması. T.C. Orman Genel Müdürlüğü, Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Sonuçlanan Proje Sonuç Raporu, 114 sayfa, İstanbul.


113.  KAVGACI, A.,YILMAZ, E., COŞGUN, U., ERKAN, S., ÇOBANOĞLU, A., COŞGUN, S., TERZİ, M., DİVRİK, A. ve A. YAZLIK, 2019: Antalya ve Eğirdir Orman Fidanlıklarında Bazı Yabancı Ot Kontrol Yöntemlerinin Fidan Gelişimi ve Fidanlık Maliyetlerine Etkileri.Ormancılık Araştırma Dergisi, 6 (2), 152-166.


114.  YILMAZ, E., DAŞDEMİR, İ., ERPULAT, M., ALKAN, S. ve K. H. GÜLER, 2019: Orman İşletme Şeflerinin Performanslarına Yönelik Nitel Bir Çözümleme (Batı Akdeniz Bölgesi Örneği).Turkish Journal of Forestry, 20 (3), 203-212.


115.  YILMAZ, E., DAŞDEMİR, İ , ERPULAT, M , ALKAN, S , GÜLER, K , KOŞDEMİR, Z . 2020: Batı Akdeniz Bölgesi Orman İşletme Şeflerinin İş Yükü Düzeylerinin Sosyodemografik Değişkenlerle İlişkisi. Ormancılık Araştırma Dergisi, 7 (1), 31-48.


116.  YILMAZ, E., ALKAN, S., KAYACAN, A., BAYİR, Y., 2020: Ormancılık Çalışmalarını Kamuoyuna Duyuracak Etkili Kitle İletişim Araçlarının Belirlenmesi (Isparta OBM Örneği). T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Sonuçlanan Proje Sonuç Raporu, 70 sayfa, Antalya.


117.  YILMAZ, E., ALKAN, S., KAYACAN, A., BAYİR, Y., MAVİ, Z., 2020: Sertifikasyonun Batı Akdeniz Orman Ürünleri Sanayisi Üzerindeki Etkileri. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Sonuçlanan Proje Sonuç Raporu, 100 sayfa, Antalya.


118.  KAYACAN, A., ALKAN, S., YILMAZ, E., BAYİR, Y., ALKAN, U., 2020: Ormancılık Çalışmalarını Kamuoyuna Duyuracak Etkili Kitle İletişim Araçlarına Yönelik Mevcut Durum Analizi (Isparta OBM Örneği). Ormancılık Araştırma Dergisi, 7 (2), 131-146.


119.  YILMAZ, E.,ALKAN, S., KAYACAN, A., BAYİR, Y., MAVİ, Z., 2020: Batı Akdeniz Bölgesindeki Orman Ürünleri Sanayinin Sertifikasyona Yönelik Kararı ve Bu Kararın Etkileri. Ormancılık Araştırma Dergisi, 7 (2), 147-161

  

6. ÜYELİKLERİ

ÜYELİK DÖNEMİ ÜYELİK TÜRÜ HANGİ KURULUŞ
1988’den bu yana Üye Orman Mühendisleri Odası
2004’den bu yana Üye Yöneylem Araştırmaları Derneği
 

7. KAZANDIĞI ÖDÜL VE BURSLAR

1998 yılında Türk Eğitim Vakfından Doktora Eğitimi Bursu

2008 yılında Tarsus Kaymakamlığınca Takdirname Ödülü

 

8. YABANCI DİLİ VE DÜZEYİ

YABANCI DIL

​DÜZEY

VARSA BELGE TÜRÜ VE PUANI​​
İngilizce İyi KPDS - 86