C. Okan GÜNEY.jpg 
 
 

ÖZGEÇMİŞ

1. GENEL

Adı Soyadı  Coşkun Okan GÜNEY​​ ​
Unvanı Orman Yüksek Mühendisi
Doğum Tarihi ve Yeri 1982-İzmir
Yazışma adresi Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi içerisi 712 Sokak No:5 07010 Muratpaşa / ANTALYA
Telefon:0242 345 04 42  Faks: 0242 345 04 50 E-posta: coskunokanguney@gmail.com​
 

2. ÖĞRENİM

ÖĞRENİM DÖNEMİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI
2019-Devam Ediyor Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi-Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Orman Mühendisliği-Doktora
2009-2013 Süleyman Demirel Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği-Y.Lisans
1999-2003 Süleyman Demirel Üniversitesi-Orman Fakültesi Orman Mühendisliği-Lisans
  
 

3. MESLEKİ DENEYİM

GÖREV DÖNEMİ GÖREV TÜRÜ HANGİ KURULUŞTA
2012-Halen Araştırmacı Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
2006-2012 Orman İşletme Şefi Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü​​
 

4. UZMANLIK ALANLARI

Orman Yangınları​​
 


5. ARAŞTIRMA YAPTIĞI PROJELER

Sı​ra
No
Proje Adı

Projenin Türü

Projedeki Görevi

1​ Antalya Bölgesi Orman Ekosistemlerinde Yangın Rejiminin Sınıflandırılması ve İklim Değişim Senaryolarına Göre Modellenmesi OGM Yürütücü
2​ Kızılçamın Yangın Sonrası Canlılık Durumunun Modellenmesi OGM Yürütücü
3​ Akdeniz Ormanlarındaki Bazı Bitki Türlerinin Yanıcılık Sınıflarının Belirlenmesi OGM Yürütücü
4​ Kızılçam Ormanlarında Yangın Sonrası Erozyon ile Taşınan Toprak Miktarının Belirlenmesi OGM Araştırmacı
5​ Akdeniz Tipi Ormanlık ve Makilik Alanlarda Yanıcı Madde Yükünün Tahmin Edilmesi OGM Araştırmacı

 

 

4. YAYINLAR

Güney, C. O., Ryan K.C., Güney A., Hood S.M., , 2019, Wildfire in Turkey-Fire management challenges at an ancient crossroads of nature & culture, Wildfire, 28.3, 20-26.

 

Güngöroglu, C., Güney, C. O., Sarı, A., & Serttaş, A. (2018). Predicting crown fuel biomass of Turkish red pine (Pinus brutia Ten.) for the Mediterranean regions of Turkey. Šumarski list, 142(11-12), 601-610.

 

Güney, C. O., Özkan, K., & Şentürk, Ö. (2016). Modelling of spatial prediction of fire ignition risk in the Antalya-Manavgat district. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, 66(2), 459-470.

 

Sayın S., Güney, C.O., Sarı A., 2014. Orman Yangınlarında İş Sağlığı ve Güvenliği, S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, 15/2, 168-175.

 

Güngöroğlu, C., Güney, C.O., Sarı, A., 2014. Yangına dirençli orman projelerine (YARDOP) ait uygulamaların değerlendirilmesi (Antalya örneği). Sözlü Bildiri, II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu (22-24.Ekim.2014, Isparta), Bildiriler Kitabı, S. 467-476.

 

Sarı, A., Güney, C.O, Güngöroğlu, C., 2014. Orman Yangınları İle Mücadelede Köpük Kullanımı. Sözlü Bildiri, II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu (22-24.Ekim.2014, Isparta), Bildiriler Kitabı, S. 460-466.

 

Güney, C.O., 2014. Orman Yangınlarında Tutuşma Risk Haritaları ve Kullanma Olanakları, Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl:51, Sayı: 4-5-6, 13-18.

 

Mert, A., Şentürk, Ö., Güney, C.O., Akdemir, D., Özkan, K., 2013. Türlerin Habitat Uygunluk Modellemesinde Kullanılabilecek Bazı Dolaylı Değişkenlere Ait Haritaların Oluşturulması, Sözlü Bildiri, 3. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu   GEOMED 2013 (10-13 Haziran 2013, Antalya), Bildiriler Kitabı, S. 489-497.

 

Güngöroğlu, C., Güney, C. O., Sarı, A., 2012. Orman Yangın Davranış Analizlerinde Teknoloji Kullanımı, Kuruluşunun 60.yılında Ormancılık Araştırma Enstitüleri: Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, Bolu, 7-9 Kasım 2012, Poster Bildiri

 

6. ÜYELİKLERİ

ÜYELİK DÖNEMİ ÜYELİK TÜRÜ HANGİ KURULUŞ
-​ -​ -​
 
 

7. YABANCI DİLİ VE DÜZEYİ

YABANCI DIL

DÜZEY-KONUŞMA-YAZMA

VARSA BELGE TÜRÜ VE PUANI
İngilizce -​ Yökdil : 58.75