Abdurrahman ÇOBANOĞLU.jpg


 ÖZGEÇMİŞ

1. GENEL​

Adı Soyadı ​​ ​Abdurrahman ÇOBANOĞLU
Unvanı ​ ​Orman Mühendisi
Doğum Tarihi ve Yeri  ​ ​1967-Güçlüköy
Yazışma adresi ​Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi içerisi 712 Sokak No:5 07010 Muratpaşa / ANTALYA
Telefon: 242 34504 42 Faks:242 3450450 E-posta: ---

2. ÖĞRENİM

ÖĞRENİM DÖNEMİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI
​1985-1989 ​İstanbul Üniversitesi Orman  ​Orman Mühendisliği
  
 

3. MESLEKİ DENEYİM

GÖREV DÖNEMİ GÖREV TÜRÜ HANGİ KURULUŞTA
1992-2008 ​İşletme Şefi ​Orman Genel Müdürlüğü
​2008-2011 ​Mühendis ​Orman  ve Su İşleri Bakanlığı 
2011-… ​Mühendis ​Orman Genel Müdürlüğü
  

UZMANLIK ALANLARI
​Orman işletmeciliği, ICP-Forests Saha Sorumluluğu
 

5. ARAŞTIRMA YAPTIĞI PROJELER
Sıra
No
Proje Adı Projenin
Türü
Projedeki
Görevi

​1 ​Doğaya Salınan Kekliklerin (Alectoris Sp.) İzlenmesiyle, Yaşama ve Üreme Oranlarının Belirlenmesi ​Kurumsal ​Araştırmacı
​2 ​Ay’ın Değişik Evrelerinde Kesilen Kızılçam Emvallerinin, Böcek, Fungus Kolonizasyonu İle Odun Dayanıklılığı Bakımından Belirlenmesi​ ​Kurumsal ​Araştırmacı
​3 ​Elmalı-Finike Ormanlarında Kurtların (Canis Lupus) Habitat Tercihi Ve Üzerlerindeki Baskının Belirlenmesi ​Kurumsal ​Araştırmacı
​4 ​Doğal Toros Sedirlerinde (Cedrus libani A. Rich.) Büyüme Dinamikleri, Karbon Alımı ve Su Kullanımı ​Kurumsal ​Araştırmacı
5​ ​Mekansal Nokta Desen Analizi Yöntemiyle Sıklık Çağındaki Toros Sediri (Cedrus libani) Meşcerelerinde Bakım Şiddetinin Belirlenmesi ​Kurumsal ​Araştırmacı
​6 ​Serik – Taşağıl Orman Yangını Sonrası Vejetasyon Yapısında Meydana Gelen Değişimin Belirlenmesi ​Kurumsal ​Araştırmacı
​7 ​Bazı Salep Türlerinin Doğal Ortamda Çoğaltılması ​Kurumsal ​Araştırmacı
​8 ​Orman Fidanlıklarında Yabancı Otlarla Mücadele Yöntemlerinin Belirlenmesi (Antalya ve Eğirdir Orman Fidanlıkları Örneği) ​Kurumsal ​Araştırmacı
​9 ​Türf aşılı meşelerin dikim sahasında Trüf mantarını tutma başarısının ve sahaya adaptasyonunun belirlenmesi ​Kurumsal ​Araştırmacı
​10 ​Göknar –Ladin –Meşe ve Sedir salgı ballarının orijini ve karakterizasyonu ​Kurumsal ​Araştırmacı
​11 ​Göknar –Ladin –Meşe ve Sedir salgı ballarının orijini ve karakterizasyonu ​Kurumsal ​Araştırmacı
​12 ​Ayın farklı evrelerinin Kermes meşesinde canlandırma kesimlerine etkisi ​Kurumsal ​Araştırmacı
  

6. YAYINLAR

​​Science Citation Index (SCI) kapsamındaki uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1-Yılmaz, OY., Kavgacı, A., Sevg, O., Örtel, E., Tecimen HB., Çobanoğlu, A., Yeşil, İ. 2019. Scaledependent intraspecific competition of Taurus cedar (Cedrus libani A. Rich.) saplings in the Southern Turkey. Ecology and Evolution, DOI: 10.1002/ece3.575.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1-Kavgacı, A., Örtel, E., Alan, M., Çobanoğlu, A. 2020. Effects of regenerative cutting on the height growth of Turkey oak (Quercus cerris) saplings. Eurasian Journal of Forest Science, 8:84-92.

2-Örtel, E., Kavgacı, A., Çalıkoğlu, M., Türkkan, M., Gültekin, H., Çobanoğlu, A. 2020. Boylu ardıcın (Juniperus excelsa Bieb.) yapay gençleştirilmesi. Ormancılık Araştırma Dergisi , 7:22-30 .

3-Kavgacı, A., Yılmaz, E., Coşgun, U., Erkan, S., Çobanoğlu, A., Coşgun, S., Terzi, M., Küçük Divrik, A., Yazlık, A. 2019. Antalya ve Eğirdir orman fidanlıklarında bazı yabancı ot kontrol yöntemlerinin fidan gelişimi ve fidanlık maliyetlerine etkileri. Ormancılık Araştırma Dergisi, 6:152-166.

Diğer yayınlar

1-Örtel, E., Kavgacı, A., Çalıkoğlu, M., Gültekin HC., Türkkan, M., Çobanoğlu, A. 2016. Boylu Ardıç’ın (Juniperus excelsa Bieb.) Yapay Gençleştirilmesi. 4th International Geography Symposium 23 - 26 May, 2016 / Kemer, Antalya, TURKEY. Abstract Book, p. 209.
 

7. ÜYELİKLERİ

ÜYELİK DÖNEMİ ÜYELİK TÜRÜ HANGİ KURULUŞ
​1989-….. ​Üye ​Orman Mühendisleri Odası
​2004-…​ ​Üye-Şube Yöneticisi ​Türkiye Ormancılar Derneği
  

8. KAZANDIĞI ÖDÜL VE BURSLAR

Yabancı Dil​​
Düzey

Varsa Belge Türü ve Puanı
​Almanca ​Okur-Yazar​ ​-
 
​​​​