Özge ERGÜLER.jpg

  

ÖZGEÇMİŞ

1. GENEL

Adı Soyadı

Özge DENLİ​​ ​
Unvanı Biyolog​ ​
Doğum Tarihi ve Yeri ​​ 02.08.1982, ANTALYA​ ​
Yazışma adresi Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi içerisi 712 Sokak No:5 07010 Muratpaşa / ANTALYA​ ​
Telefon: 242 345 04 38 Faks: 0242 345 04 50​​ E-posta: ozgedenlii@gmail.com
  

2. ÖĞRENİM

ÖĞRENİM DÖNEMİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI
2004-2007 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji, Y. Lisans
1999-2003 Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Lisans
2018-2020 Anadolu Üniversitesi Tarım, Ön Lisans
  

3. MESLEKİ DENEYİM

GÖREV DÖNEMİ GÖREV TÜRÜ HANGİ KURULUŞTA
2007-2008 Uzman Yardımcısı Çevre Orman Bakanlığı
2008-2010 Biyolog/ Uzman Antalya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü
2011- ...... Biyolog / Araştırmacı Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 

4. UZMANLIK ALANLARI

Mikrobiyoloji - Mikoloji​​
 

5. ARAŞTIRMA YAPTIĞI PROJELER

Sıra
No
Proje Adı

Projenin

Türü

Projedeki

Görevi

1​​ Batı Akdeniz Bölgesinde Kızılçam Meşcerelerinde İbre Dökümü Miktarı ve Karbon İçeriğinin Belirlenmesi Kurumsal Araştırmacı
2​ Batı Akdeniz Bölgesindeki Kumul Ağaçlandırmalarının Toprak Özellikleri Üzerindeki Kurumsal Araştırmacı
3​ Bazı Salep Türlerinin Doğal Ortamlarda Çoğaltılması Kurumsal Araştırmacı
4​ Bük Lütfi Büyükyıldırım Araştırma Ormanındaki Kızılçam Ormanlarında Tıraşlama Sonrası Vejetasyon Yapısında ve Toprak Özelliklerinde Meydana Gelen Değişimin Belirlenmesi Kurumsal Araştırmacı
5​ Trüf Aşılı Meşelerin Dikim Sahasından Trüf Mantarını Tutma Başarısının ve Sahaya Adaptasyonunun Belirlenmesi Kurumsal Yürütücü
6​ Ekim Yastıklarında Farklı Kapatma Materyallerinin Boylu Ardıç Fidanlarında Mikorizal Kök Oluşumuna Etkisi Kurumsal Yürütücü
7​ İlk Aralama Çağındaki Kızılçam Ağaçlandırma Alanlarında Silvikültürel Müdahalelerin Karbon Stoklarına Etkisi Kurumsal​​ Araştırmacı
 

4. YAYINLAR

Yucel, N., Ergüler, Ö., 2008. ‘’Prevalence and resistance to antibiotics of Campylobacter spp. isolated from chicken meat in the central area of Turkey’’, Archiv für Lebensmittelhygiene, 59, 170-174, SCI.

 

Erkan, N.,Comez, A.,Aydin, A.C, Denli, Ö., Erkan, S. “Litterfall in relation to stand parameters and climatic factors in Pinus brutia forests in Turkey” Published online: 04 Dec 2017, Scandinavian Journal of Forest, 1-9

 

Kavgacı, A., Šilc, U., Başaran, S., Marinšek, A., Başaran, MA., Košir, P., Balpınar N.,  Arslan,  M.,  Denli,  Ö.,  Čarni,  A.  2017.  Nomenclatural  remarks  to  the classification of plant communities along post-fire succession. Hacquetia, 16/2: 293–295.

 

Kavgacı, A., Šilc, U., Başaran, S., Marinšek, A., Başaran, MA., Košir, P., Balpınar N., Arslan, M., Denli, Ö., Čarni, A. 2017.     Classification of plant communities along postfire succession in Pinus brutia (Turkish red pine) stands in Antalya (Turkey). Turkish Journal of Botany, 41:299-307.

 

Kavgacı, A., Balpınar, N., Arslan, M., Ergüler, Ö. 2016. Plant Species Richness and Diversity of Forests in Antalya (Turkey). 4th International Geography Symposium 23 - 26 May, 2016 / Kemer, Antalya, TURKEY. Abstract Book, p. 208.

 

Ö.  Ergüler.  2016  Trüf  Mantarı  Yetiştiriciliği.  III.  Tıbbi  ve  Aromatik  Bitkiler Sempozyumu Tam Metin Bildirileri Kitabı 4-6 Ekim 2016/ Antalya, p: 153-157​​

 

6. ÜYELİKLERİ

ÜYELİK DÖNEMİ ÜYELİK TÜRÜ HANGİ KURULUŞ​​
2018-….. Üye Trüf Mantarı Tanıtım ve Araştırma Derneği
 
 

7. KAZANDIĞI ÖDÜL VE BURSLAR

-​​

8. YABANCI DİLİ VE DÜZEYİ

Yabancı Dil

Düzey

Varsa Belge Türü ve Puanı​​
İngilizce C​ YDS-2014/ 70​​

 

​​​